gala festiwalu10 stycznia 2017r. w Domu Kultury ,,Słowianin”, odbył się finałowy koncert ,podczas którego wręczono nagrody laureatom tegorocznej edycji festiwalu. Zgromadzona publiczność wzięła udział w głosowaniu na ,,Nagrodę publiczności”. Zwycięzcą plebiscytu została Sandra Chorąży z Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie.

Nagrodę specjalną Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty otrzymały: Emilia Żygis z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Szczecinie i Martyna Bartosewicz  z gimnazjum w Chojnie

Koncert zakończyło wspólne wykonanie przez wszystkich laureatów i zaproszonych gości  festiwalowej pieśni finałowej,, Rodzi się Bóg”.

prze 20161214 1774975453Szanowni Państwo, wszystkich laureatów XVIII Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej (zdobywców I- III miejsca), zapraszamy po odbiór nagród i dyplomów w dniu 10 grudnia 2017r. do Domu Kultury ,,Słowianin”w Szczecinie

chojnaInformujemy, że koncert galowy XVIII Szczecińskiego Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej odbędzie się 10 stycznia o godz. 1700 w Domu Kultury "Słowianin".

XVIII FestiwalJako ostatni w tegorocznej edycji Finału miejskiego XVIII Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej wystąpili uczestnicy w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Jury Festiwalu w składzie:

Paweł Wolski - przewodniczący
Anna Rosa
Magdalena Wilento
Agata  Kamińska

XVIII FestiwalW ostatnim dniu Finału miejskiego XVIII Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej na scenie zaprezentowali się uczestnicy najstarszych kategorii wiekowych. Jako pierwsi do konkursu przystąpili uczennicy i uczniowie gimnazjów  Po wielu przesłuchaniach Jury Festiwalu w składzie:

Paweł Wolski - przewodniczący
Anna Rosa
Magdalena Wilento
Agata  Kamińska

XVIII Festiwal Piosenki BożonarodzeniowejW drugim dniu zmagań w ramach XVIII Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej zaprezentowali się uczestnicy w kategorii Szkoły Podstawowe klasy IV - VI

Jury w składzie:
Paweł Wolski - przewodniczący
Anna Rosa
Magdalena Wilento
Agata  Kamińska

XVIII FestiwalW pierwszym dniu zmagań w ramach XVIII Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej zaprezentowali się nam również uczestnicy w kategorii Szkoły Podstawowe klasy I - III

Jury w składzie:
Paweł Wolski - przewodniczący
Anna Rosa
Magdalena Wilento
Agata Kamińska

XVIIIFestiwalW pierwszym dniu zmagań w ramach XVIII Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej zapadły pierwsze rozstrzygnięcia w "najmłodszej" kategorii. Jury w składzie:

Paweł Wolski - przewodniczący
Anna Rosa
Magdalena Wilento
Agata Kamińska

chojnaInformujemy iż zgłoszenia do XVIII edycji Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej przyjmowane są przez organizatorów dwutorowo. Można skorzystać z elektronicznego formularza, który znajkduje się pod adresem: http://sp35.szczecin.pl/festiwal-piosenki-bozonarodzeniowej/formularz-zgloszeniowy lub zgłosić się w tradycyjny sposób za pomoca wypełnionej karty zgłoszenia i odesłanej do organziatorów za pomocą faksu lub poczty e-mail.

Logo festiwaluPoniżej zamieszczamy zasady regulaminowe XVIII Szczecińskiego Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej.

 1. Uczestnicy biorą udział w konkursie wokalnym.
 2. Repertuar powinien obejmować : kolędy, pastorałki i piosenki o tematyce bożonarodzeniowej.
 3. Uczestnik wykonuje tylko jeden utwór, nie zmieniają tytuł podanego w karcie zgłoszeniowej ( czas wykonania do 4 minut ).
 4. W konkursie mogą brać udział soliści śpiewający a capella lub z akompaniamentem dowolnego instrumentu lub zespołu instrumentalnego, dozwolony jest również półplayback.
 5. W konkursie mogą brać udział zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne do ośmiu osób włącznie.
 6. Półplayback będzie odtwarzany z płyt CD (jeden utwór na płycie) oraz z pendrive'a (jeden plik na nośniku)
 7. Organizatorzy etapu szkolnego są zobowiązani doręczyć organizatorowi danego rejonu do 29 listopada  2016r.:
  1. wypełnioną kartę zgłoszenia z podpisem osoby przygotowującej, z  numerem  telefonu kontaktowego i podpisem prawnych opiekunów  o zgodzie na przetwarzanie danych. Zgłosić można maksymalnie 3 solistów i 3 zespoły  w każdej kategorii wiekowej z placówki.
  2. opisaną płytę  z półplaybackiem  ( jeżeli została wybrana taka forma występu ). Płytę odbieramy bezpośrednio po występie.
 8. Przeglądy rejonowe kwalifikują 3 solistów i 3 zespoły w każdej kategorii do finału  festiwalu. Wyniki  etapu rejonowego Organizatorzy rejonów przekazują do SP nr 35w dniu przeglądu
 9. Organizatorzy finału festiwalu zapewniają aparaturę nagłaśniającą , wysokiej klasy pianino cyfrowe oraz zestaw perkusyjny.
 10. O kolejności występów decydują organizatorzy.
 11. Szkoły spoza Szczecina zgłaszają się bezpośrednio do organizatora finału SP nr 35 ( z pominięciem etapu rejonowego) do 8 grudnia 2016r.
 12. Szkoły ponadgimnazjalne (licea, technika i szkoły zawodowe) zgłaszają się  bezpośrednio do organizatora finału festiwalu do 8 grudnia 2016r. ( z pominięciem etapu  rejonowego).
 13. W przypadku wykonawców z pkt. 11, 12 liczy się kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odrzucenia zgłoszeń, które przekroczą ilościowe możliwości organizacyjne.
 14. Przesłuchania finałowe odbywać się będą w IV kategoriach wiekowych:
  1. Przedszkola i ,,zerówki” – 13 grudnia 2016r. od godz.10:00
  2. Szkoły Podstawowe ( kl. I - III ) – 13 grudnia 2016r. od godz. 13:00
  3. Szkoły Podstawowe ( kl. IV – VI )- 14 grudnia 2016r. od godz. 10:00
  4. Gimnazja – 15 grudnia 2016r.  od godz. 10:00
  5. Szkoły ponadgimnazjalne – 15  grudnia 2016r. od godz.13:00
 15. Występy będzie oceniać jury  (kryteria: tematyka, interpretacja, intonacja, ogólne wrażenie sceniczne).
 16. Nagrodzone będą pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii. Wręczenie nagród odbędzie się podczas gali festiwalu.
 17. Nagroda publiczności jest wybierana i przyznawana w czasie gali festiwalu W czasie gali festiwalu utwory prezentują zdobywcy pierwszych miejsc Organizatorzy zastrzegają sobie prawo doboru wykonawców i utworów z kolejnych miejsc.
 18. Jury ma prawo nie przyznawać nagrody lub przyznać dwie równoległe
 19. Uczestnicy będą wspólnie śpiewali piosenkę finałową.
 20. Najciekawsze wykonania zostaną utrwalone na płycie CD
 21. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo doboru utworów na płycie.

Zgodnie z art.23ust.1pkt1ustawy z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. Nr 133,poz.883z późn. zm.)dane osobowe zawarte w karcie zgłoszenia wykorzystywane będą jedynie do celów festiwalowych. Zgłoszenie dziecka na konkurs, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikacje zdjęć na stronie internetowej szkoły i w lokalnym programie TV

 

Zdjęcie z XVI edycji festiwaluWszystkich laureatów XVII Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej zapraszamy na próbę o godzinie 15:00 do namiotu Opery na Zamku przy ulicy Energetyków. Jednocześnie informujemy,iż podczas koncertu galowego swoje utwory wykonają następujący laureaci

XVII FestiwalW imieniu organizatorów XVII Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej  informuję, że z przyczyn od nas niezależnych,  zmianie ulegają zaplanowane wcześniej i podane do publicznej wiadomości termin i miejsce koncertu finałowego XVII Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej

Zmagania licealistówJako ostatni w tegorocznej edycji Finału miejskiego XVII Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej wystąpili uczestnicy w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Jury Festiwalu w składzie:

Kategoria GimnazjaW ostatnim dniu Finału miejskiego XVII Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej na scenie zaprezentowali się uczestnicy najstarszych kategorii wiekowych. Jako pierwsi do konkursu przystąpili uczennicy i uczniowie gimnazjów  Po wielu przesłuchaniach Jury Festiwalu w składzie:

I dzeiń XVII FestiwaluW drugim dniu Finału miejskiego XVII Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej na scenie zaprezentowali się uczestnicy kategorii Szkoły Podstawowe klasy IV - VI. Po wielu występach  Jury Festiwalu w składzie

I dzień FestiwaluW pierwszym dniu zmagań w ramach XVII Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej na scenie zaprezentowali się również uczestnicy w drugiej kategorii wiekowej - Szkoły Podstawowe klasy I - III. Jury w składzie

I dzień FestiwaluW pierwszym dniu zmagań w ramach XVII Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej zapadły pierwsze rozstrzygnięcia w "najmłodszej" kategorii. Jury w składzie:

XVI FestiwalW dniach 15 - 17 grudnia w auli Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie odbywa się juz po raz XVII Finał Miejski Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej.

XVI Festiwal Piosenki BożonarodzeniowejInformujemy, iż tegoroczna XVII edycja Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej odbędzie się według następującego harmonogramu.

 

Szczeciński Festiwal Piosenki BożonarodzeniowejPoniżej zamieszczamy zasady regulaminowe XVII Szczecińskiego Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej.

XVI Festiwal Piosenki Bożonarodzeniowej5 stycznia 2015r., o godz.17:00 w Hali Opery odbędzie się koncert galowy XVI Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej, podczas którego nastąpi wręczenie dyplomów i nagród. Zapraszamy wszystkich laureatów, zdobywców I- III miejsc na próbę o godz.15:00.
Poniżej zamieszczamy listę osób, które wykonają swoje utwory podczas koncertu.

XVI Festiwal Piosenki BożonarodzeniowejJako ostatni w tegorocznej edycji Finału miejskiego XVI Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej wystąpili uczestnicy w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Jury Festiwalu w składzie:

XVI Szczeciński Festiwal Piosenki BożonarodzeniowejW ostatnim dniu Finału miejskiego XVI Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej na scenie zaprezentowali się uczestnicy najstarszych kategorii wiekowych. Jako pierwsi do konkursu przystąpili uczennicy i uczniowie gimnazjów  Po wielu przesłuchaniach Jury Festiwalu w składzie:

XVI Szczeciński Festiwal Piosenki BożonarodzeniowejW drugim dniu Finału miejskiego XVI Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej na scenie zaprezentowali się uczestnicy kategorii Szkoły Podstawowe klasy IV - VI. Po wielu występach  Jury Festiwalu w składzie

XVI Szczeciński Festiwal Piosenki BożonarodzeniowejW pierwszym dniu zmagań w ramach XVI Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej na scenie zaprezentowali się również uczestnicy w drugiej kategorii wiekowej - Szkoły Podstawowe klasy I - III. Jury w składzie

Szczeciński festiwal Piosenki Bożonarodzeniowej`W pierwszym dniu zmagań w ramach XVI Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej zapadły pierwsze rozstrzygnięcia w "najmłodszej" kategorii. Jury w składzie:

Szczeciński Festiwal Piosenki BożonarodzeniowejW dniach 10 - 12 grudnia w auli Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie odbywa się juz po raz XVI Finał Miejski Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej.

XV Szczeciński Festiwal Piosenki BożonarodzeniowejInformujemy iż na chwilę obecną terminy przesłuchań uczestników w rejonach wyglądają następująco:

 • 03.12.2014r- Przedszkole nr 62 oraz  Pałac Młodzieży
 • 04.12.2014r.- Szkoła Podstawowa nr 51
 • 05.12.2014r.- Przedszkole nr 52

XVI Szczeciński Festiwal Piosenki BożonarodzeniowejW związku z terminem  testów szóstoklasistów, organizatorzy zmuszeni zsotali do zmiany terminu etpau miejskiego XVI Szczecińskiego Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej.

zero

 1. Wiesława Żaba-Żabińska – Odkrywamy siebie. Szkoła tuż-tuż. Roczne przygotowanie przedszkolne. Wydawnictwo Mac Edukacja. Kielce 2014

Klasy szósteJęzyk polski

 1. Anna Klimowicz – Teraz polski! Podręcznik do kształcenia literackiego. Kulturowego i językowego dla klasy VI wraz z dodatkiem – Sprawdź się/O świętach. Warszawa. Wydawnictwo Nowa Era

Klasy piateJęzyk polski

 1. Anna Klimowicz – Teraz polski! Podręcznik do kształcenia literackiego. Kulturowego i językowego dla klasy V wraz z dodatkiem – Sprawdź się/O świętach. Warszawa. Wydawnictwo Nowa Era

Klasy czwarteJęzyk polski

 1. Anna Klimowicz, Krystyna Brząkalik – Teraz polski! Podręcznik do kształcenia literackiego. Kulturowego i językowego dla klasy IV wraz z dodatkiem – Sprawdź się/O świętach. Warszawa. Wydawnictwo Nowa Era
 1. Klasy trzecieE. Barańska, M. Kędra, M. Gudro-Homicka – Elementarz XXI wieku. Wydawnictwo Nowa Era. Warszawa 2013
 1. Klasy drugieKatarzyna Grodzka, Anna Parzęcka, Beata Sokołowska – Gra w kolory dla klas II Wydawnictwo JUKA. Warszawa 2010
 1. Klasy pierwszeMaria Lorek – Nasz elementarz – MEN. 2014 – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej - elementarz i podręcznik do języka angielskiego każdy uczeń będzie mógł wypożyczyć w szkole; termin odbioru podręczników będzie podany później.

Nabór 2014Ponizej mozna pobrać informator dla rodziców odnośnie przebiegu procesu rekrutacji do szkół w Gminie Miasto Szczeicn przygotowany przez Urząd Miasta w Szczecinie.

Nabór do Szkoły Podstawowej 2014Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu.
Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej,  której ustalono obwód, dzieci  zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się na podstawie zgłoszenia ich rodziców.
Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.
W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę określone kryteria.

Nabór do gimanzjów 2014Szóstoklasisto! W bieżącym roku szkolnym kończysz szkołę podstawową i dalszą naukę kontynuować będziesz w gimnazjum, do którego nabór odbywać się będzie metodą elektroniczną.

Nabórdo przedszkola 2014Kryteria,  terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego oddziału przedszkolnego  na rok szkolny 2014/2015  - Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz. 2572 z późn. zm.).

Szczeciński Festiwal Piosenki BożonarodzeniowejInformujemy, że koncert finałowy, podczas którego zostaną wręczone wszystkim laureatom dyplomy i upominki, odbędzie się w poniedziałek 13.01.2014 o godz. 17:00w hali Opery przy ul. Energetyków 6. Koncert poprzedzi próba o godz. 15:00, na którą zapraszamy wszystkich laureatów (próba będzie dotyczyła organizacji odbioru nagród, zajęcia miejsc na scenie).

XV FestiwalJako ostatni na sceni XV Szczecińskiego Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej zaprezentowali się wykonawcy uczęszczający do szkół ponadgimnazjalnych.

XV Festiwal Trzeci dzień przesłuchań w ramach XV Szczecińskiego Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej zarezerwowany jest dla najstarszych wykonawców. Jako pierwsi na scenie pojawili się reprezentanci gimnazjów.

Zmagania festiwaloweW drugim dniu przesłuchań XV Szczecińskiego Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej na scenie zaprezentowali się soliści oraz zespoły wokalne występujące w kategorii Szkoły Podstawowe – klasy IV - VI

Zmagania festiwalowePierwszego dnia przesłuchań XV Szczecińskiego Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej rywalizowali również uczestnicy w kategorii Szkoły Podstawowe klasy I - III
Jury w składzie:
•    prof. Iwona Wiśniewska – Salamon – przewodnicząca
•    Anna Rosa
•    Magdalena Wilento
•    Paweł Wolski
po wysłuchaniu wszystkich wykonawców, ogłosiło następujące wyniki:

XV Szczeciński Festiwal Piosenki BożonarodzeniowejW pierwszym dniu zmagań w ramach XV Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej zapadły pierwsze rozstrzygnięcia w "najmłodszej" kategorii.

Szczeciński Festiwal Piosenki BożonarodzeniowejPoniżej zamieszczamy zasady regulaminowe XV Szczecińśkiego Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej.

Szczeciński Festiwal Piosenki BożonarodzeniowejW dniach 11-13 grudnia 2013 r. w Szkole Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie odbędzie się etap miejski XV Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej, którego organizatorem są Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II oraz Parafia Rzymskokatolicka p.w. Miłosierdzia Bożego przy wsparciu Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin