dyrektor szkoły

 - mgr Iwona Sobczyńska

wicedyrektor ds klas 0- II  - mgr Ewa Morawska
wicedyrektor ds klas III - IV  - mgr Barbara Czapiewska
wicedyrektor ds klas IV - VI  - mgr Elżbieta Dalgiewicz