Tydzień matematykiW styczniu w klasach 1-3 odbył się Tydzień Matematyki. Pierwszoklasiści w ramach swoich lekcji wykonywali różne „niepodręcznikowe” zadania matematyczne. Uczniowie klas drugich i trzecich w czasie jednej, ustalonej godziny mogli codziennie odwiedzić jedną z ośmiu sal matematycznych.

 

W tajemniczo brzmiących nazwach sal znajdowały się ciekawe i niecodzienne zadania. W Chińskich Łamigłówkach dzieci układały tangramy, w Baśniach Matematycznych czytały baśnie i jednocześnie obliczały ukryte w niej zadania, w Magicznej Matematyce obliczały  magiczne kwadraty, w Tajemniczych Rysunkach dekodowały polecenia graficzne tworząc zimowe obrazki, w Matematycznych Stacjach Badawczych rozwiązywały różne zadania logiczne, PUSy – to obliczanie, rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem systemu PUS, czyli pomyśl, ułóż, sprawdź, w Matematycznej Strategii uczniowie grali w statki, a w Bezpiecznych Feriach programowali zimową trasę dla ozobota przy użyciu odpowiednich kodów z uwzględnieniem zachowania zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw.

Po wykonaniu zadania uczniowie zapisywali w swoim matematycznym paszporcie, czym się dzisiaj zajmowali, z kim pracowali, a potwierdzał to swoim podpisem nauczyciel, który dane zajęcia prowadził.

Codziennie po matematycznej godzinie dzieci wracały do swoich klas bardzo zadowolone ze zdobycia nowych doświadczeń, poznania kolegów i wykonania zadania, z planem na jutro i niedosytem, że nie mogą odwiedzić wszystkich ośmiu sal.

Poniżej krótka fotogaleria z przebiegu tygodnia matematyki