Bezpieczny internetW lutym w całej Europie obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu, który ma na celu propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

W tym roku nasza szkoła aktywnie włączyła się do obchodów DBI.
Głównym celem programu było zapoznanie uczniów z zagrożeniami, jakie niesie ze sobą Internet oraz przygotowanie uczniów do bezpiecznego korzystania z sieci, uświadomienie zagrożeń wynikających z użytkowania Internetu.
Przez cały tydzień (5-9 lutego) w klasach IV – VI na zajęciach komputerowych, informatyce i godzinach wychowawczych przeprowadzono lekcje dotyczące bezpieczeństwa w Internecie i cyberprzemocy. Główny temat w tym roku to „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”.


W klasach czwartych na lekcjach informatyki uczniowie projektowali plakat dotyczący kultury zachowania i szacunku w sieci. W klasach piątych uczniowie rysowali komiks dotyczący bezpieczeństwa w sieci, a w klasach szóstych wymyślali krzyżówki edukacyjne dotyczące bezpiecznego zachowania w sieci.

We wszystkich klasach został przeprowadzony konkurs na podstawie multimedialnego quizu na temat „Bezpieczeństwa w sieci”, który wcale nie był łatwy. Najlepsi uczniowie zostali nagodzeni ocenami celującymi i bardzo dobrymi.
Do tegorocznej akcji czynnie włączyli się wszyscy wychowawcy klas IV-VI, przeprowadzając na lekcjach wychowawczych zajęcia dotyczące cyberprzemocy.
Jako podsumowanie zajęć dzieci wykonały plakaty, które zostały powieszone w widocznym miejscu w szkole, aby utrwalić zdobytą wiedzę i edukować osoby odwiedzające naszą szkołę.

Celem akcji było uświadomienie uczniom, że cyberprzemoc może wyrządzić olbrzymią krzywdę. Staraliśmy się, by uczniowie nauczyli się reagować na niebezpieczne sytuacje. By wiedzieli, gdzie szukać pomocy i  jak powinny się zachowywać, by nie paść ofiarą cyberprzemocy. Uczniowie dowiedzieli się, że nie wolno nagrywać, robić zdjęć innym, jeżeli nie mamy na to ich zgody, oraz jak powinni reagować, gdy staną się ofiarą lub świadkiem cyberprzemocy.

Pod tym adresem znajduje się quiz (31 pytań). Sprawdźcie swoją wiedzę. Na końcu możesz sprawdzić swoje odpowiedzi.