obiadyInformujemy iz sprzedaż obiadów abonamentowych na październik 2019r. odbędzie się według następującego harmonogramu:

zebraniaW przyszłym tygodniu (zgodnie z zamieszczonym poniżej harmonogramem) odbędą się w naszej szkole zebrania z rodzicami, na które serdecznie Państwa zapraszam.

lekki plecakSzanowni Państwo
Z prawdziwą przyjemnością informuję, iż Nasza Szkoła realizując zadanie „Lekki Plecak” finansowany przez Gminę Miasto Szczecin została wyposażona w podręczniki do wykorzystywania przez Państwa dzieci w trakcie nauki w szkole. Dlatego też, uczniowie wszystkich klas I-VIII nie przynoszą podręczników do szkoły. Podręczniki, które otrzymali uczniowie podczas rozpoczęcia roku szkolnego, służą wyłącznie do samodzielnej nauki w domu i należy je zwrócić na koniec roku szkolnego. Uczniowie przynoszą do szkoły wyłącznie ćwiczenia i inne materiały w uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym zajęcia.

SMOK Od września 2019 roku Polski Związek Koszykówki na mocy współpracy z Urzędem Miasta Szczecin kontynuuje zajęcia dla najmłodszych adeptów koszykówki pod nazwą Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki ( SMOK ).

Rozpoczęcie roku szkolnegoPoniżej  zamieszczamy haromonogram uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawwej nr 35 w Szczecinie, które odbędzie się w poniedziałek 2 września 2019r.

obiadyInformujemy iz sprzedaż obiadów abonamentowych na wrzesien 2019r. odbędzie się według następującego harmonogramu:

Półkolonie językoweUczestnikami półkolonii językowych, które odbędą się w dniach 1 – 14 sierpnia 2019r.  są uczniowie klas I - VI Szkoły Podstawowej nr 35, im Jana Pawła II w Szczecinie. Program półkolonii obejmuje:

wyprawka1.WYPOSAŻENIE TORNISTRA: