Świetlica szkolnaFormularz karty zgłoszenia dziecka jest do pobrania w świetlicy, sekretariacie, bądź na stronie internetowej szkoły. Poprawnie wypełniony wniosek (dokładne dane adresowe i kontaktowe, zaświadczenia o zatrudnieniu rodziców należy złożyć w świetlicy klas III-IV  bądź w sekretariacie.) Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, w celu udokumentowania zatrudnienia, mogą przedłożyć wydruk z Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej, który można pobrać ze strony internetowej: ceidg.gov.pl


Przyjmujemy tylko komplet dokumentów.             


Terminy składania wniosków do świetlicy:

- dla dzieci, które w bieżącym roku szkolnym uczęszczały do świetlicy szkolnej oraz dla nowoprzyjętych uczniów klas I najpóźniej do dnia 14.06.2017.

 

Lista osób przyjętych do świetlicy będzie wywieszona przy sekretariacie szkoły dnia 23.06.2016.