Półkolonie letnieW dniach 26.06 – 07.07.2017 r. Szkoła Podstawowa nr 35 im Jana Pawła II w Szczecinie organizuje półkolonie letnie.Zajęcia będą odbywać się w godzinach od 7.00 do 15.30 a koszt udziału w zajęciach półkolonijnych wynosi 320 zł.

ZASADY NABORU

 

 1. W dniach 29 – 30 maja 2017 r. wnioski w wersji papierowej  pobierają w sekretariacie i składają wypełnione (wraz z wymaganą opłatą) rodzice uczniów oddziałów „ 0 „ i klas I.
 2. W dniach 31.05 – 02.06. 2017 r. od godz. 10.00 rozpocznie się nabór elektroniczny dla uczniów pozostałych klas.

KRYTERIA NABORU

 1. Złożenie w podanym terminie poprawnie wypełnionego wniosku tradycyjnego (wraz z opłatą) przez rodziców dzieci  z oddziałów „0„
       i klas I;
 2. Złożenie w podanym terminie poprawnie wypełnionego wniosku elektronicznego przez rodziców uczniów z klas II – VI (opłata po opublikowaniu listy przyjętych uczniów);

 

 Priorytety uwzględniane przy naborze uczestników półkolonii:

 1. zgłoszenie udziału dziecka w półkoloniach w badaniu ankietowym przeprowadzonym  w listopadzie 2016 r.;
 2. wiek dziecka 6 i 7 lat (pakiet „mały uczeń – Pierwsza klasa”);
 3. sytuacja rodzinna:
  - rodzeństwo dzieci z punktu b),
  - rodzina wielodzietna,
  - rodzice pracujący.