Dni adaptacyjneZe względu na trwające remonty na terenie przedszkola przesunięty zostaje termin dni adaptacyjnych.

Serdecznie zapraszamy na dzień adaptacyjny 1 września 2017r, w godzinach 9:00 - 14:00

 

Bardzo prosimy, żeby dzieci miały ze sobą obuwie zmienne, chłodne napoje oraz chusteczki higieniczne.

Rodziców prosimy o posiadanie przy sobie dowodów osobistych lub numerów PESEL w celu wprowadzenia Państwa danych do dziennika elektronicznego obowiązującego w SP35.

Jednocześnie informujemy, że oddziały przedszkolne w SP 35 rozpoczynają działalność w poniedziałek 4 września. 

Przedszkole czynne będzie w godzinach 6:30 - 16:30

Przedszkolaki, których opiekunowie nie mogą uczestniczyć w dniu adaptacyjnym, mają w naszej szkole 1 września zapewnioną opiekę w godzinach pracy placówki tj. 6.30-16.30.

Dyrekcja SP35