I klasa z innowacją pedagogicznąInformujemy, że w Szkole Podstawowej nr 35 w roku szkolnym 2017/2018  zostanie utworzona klasa pierwsza z innowacją pedagogiczną z języka angielskiego.

W dniach 29  i 30.08.2017 r. od godz. 16.00 odbędą się rozmowy z kandydatami do klasy pierwszej z innowacją programową z językiem angielskim. Rozmowa, mająca na celu zakwalifikowanie uczniów do klasy z innowacją, będzie weryfikowała stopień opanowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego (a nie znajomość języka angielskiego) i będzie prowadzona przez doświadczonych pedagogów.

Innowacja zakłada (poza obowiązkowymi dwoma godzinami języka angielskiego tygodniowo) realizację części zajęć edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem języka angielskiego. Zajęcia – w wymiarze dwóch godzin tygodniowo – są prowadzone wspólnie przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciela języka angielskiego. Nadrzędnym celem innowacji jest wprowadzenie elementów zintegrowanego nauczania językowo przedmiotowego (CLIL), co skutkować będzie poszerzeniem kompetencji językowych uczniów.

Oferta klasy skierowana jest do dzieci, które będą potrafiły odnaleźć się w sytuacji prowadzenia zajęć jednocześnie przez dwóch nauczycieli, mają dobrze rozwiniętą grafomotorykę ręki (uczniowie tej klasy znacznie więcej piszą) i będą czerpały satysfakcję z konieczności dodatkowej pracy w domu. Uczęszczanie przez dziecko do klasy z innowacją wymusza na rodzicach poświecenie dodatkowego czasu na przygotowanie do zajęć.

W przypadku dzieci mających popołudnia wypełnione zajęciami pozalekcyjnymi należy rozważyć czy lepszym rozwiązaniem nie będzie skorzystanie z oferty szkolnego koła języka angielskiego, które nie narzuca tak dużej dyscypliny, jak klasa z innowacją.

Uwaga! Wszystkie klasy pierwsze realizują ten sam program nauczania języka angielskiego i edukacji wczesnoszkolnej (te same podręczniki) – różnicę stanowią metody i techniki pracy wymuszające na uczniach i rodzicach znacznie większe poświęcenie czasu i energii nauce. Wszystkie zadania wynikające z realizacji innowacji pedagogicznej stają się obligatoryjne dla uczniów ją realizujących.
    

Jeśli uważają Państwo, że jest to oferta skierowana do Waszego dziecka, proszę o kontakt telefoniczny lub osobisty z sekretariatem szkoły do dnia 25.08.2017 r. do godziny 14:00 w celu umówienia godziny rozmowy.