Półkolonie zimoweSzanowni Państwo,
W dniach 15 - 24.01 stycznia 2018r. Szkoła Podstawowa nr 35 im Jana Pawła II w Szczecinie organizuje półkolonie zimowe. Zajęcia będą odbywać się w godzinach od 7.00 do 15.30 a koszt udziału w zajęciach półkolonijnych wynosi 230 zł.

 

ZASADY NABORU

  1. W dniu 12.12.2017 od godz.10:00 rozpocznie się nabór elektroniczny dla uczniów chętnych do uczestnictwa w zajęciach półkolonijnych.
  2. O przyjęciu dziecka na zajęcia półkolonijne decyduje kolejność złożenia w podanym terminie poprawnie wypełnionego wniosku elektronicznego ( link do wniosku będzie dostępny na stronie http://www.sp35.szczecin.pl/).  Lista dzieci przyjętych będzie wywieszona na terenie szkoły (przy sekretariacie szkoły). Forma i termin dokonywania wpłat zostanie podany 02.01.2018 r.