Półkolonie zimoweJuż od poniedziałku 15 stycznia rozpoczynaja się półkolonie zimowe w naszej szkole. Poniżej zamieszczamy informacje związane z przebiegiem wydarzenia:

Zajęcia półkolonijne odbywać się będą w dniach 15 - 24 stycznia 2018r. w  godzinach 7:00 – 15:30. Zajęcia będą odbywać się w salach świetlicowych klas II i III. Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy, którymi będą opiekować się:

 • p. Izabela Bartman,
 • p. Izabela Skierska,
 • p. Magdalena Chodor,
 • p. Joanna Pałys,
 • p. Barbara Ossowicz.

Szatnie w których będą przebierać sie dzieci wskażą wychowawcy w momencie przyprowadzania dziecka.

Program zajęć półkolonijnych:

 • poniedziałek  (15.01. 2018 )  - zajęcia integracyjne, warsztaty z papieroplastyki,
 • wtorek ( 16.01.2018 ) – wyjście do kids arena na  warsztaty plastyczne, kulinarne.
 • środa ( 17.01.2018 )  -- warsztaty z robotyki,
 • czwartek ( 18.01.2018 )  –  wyjście do kina,
 • piątek (19.01.2018 ) – wyjście do teatru lalek „Pleciuga”,
 • poniedziałek  (22.01.2018 ) – wyjście do kids arena na  warsztaty plastyczne i kulinarne,
 • wtorek ( 23.01.2018 ) – wyjście do kręgielni w galaxy,
 • środa ( 24.01.2018 ) – wyjście do kina,

Rozkład dnia na półkoloniach

 • 7.00 – 8.15 – gry i zabawy świetlicowe,
 • 8.15 – 8.30 – przygotowanie do śniadania,
 • 8.30 – 9.00  -  śniadanie,
 • 9.00 – 13.15 – zaęcia wg programu,
 • 13.15 – 13.30 – przygotowanie do obiadu,
 • 13.30 – 14.00 – obiad,
 • 14.00 – 15.30 – zajęcia relaksacyjne, zajęcia czytelnicze,gry i zabawy ruchowe na hali sportowej
 • 15.30 – odbiór dzieci.

Regulamin półkolonii "Zima 2018"
Organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie.

 1. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawcówod godz. 7.00 do godz. 15.30.
 2. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani dostarczyć pisemne oświadczenie.
 3. Uczestnicy mają obowiązek:
  1. bezwzględnie podporządkowywać się poleceniom wychowawców,
  2. przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,
  3. brać udział w realizacji programu półkolonii,
  4. zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość na terenie placówki,
  5. szanować mienie i pomoce dydaktyczne. Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie,
  6. kulturalne zachowanie się podczas spożywania posiłków w szkolnej stołówce,
  7. przestrzegać zasad poruszania się po drogach.
 4. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach.
 5. Każdego dnia uczestnik półkolonii powinien mieć: wygodny strój, obuwie zmienne, podręczny plecak i butelkę niegazowanej wody.
 6. W związku z organizacją wycieczek poza teren szkoły, dzieci powinny być przyprowadzane najpóźniej do godz. 8.00.