SMOK w SzczecinieOd września 2018 roku Polski Związek Koszykówki na mocy współpracy z Urzędem Miasta Szczecin kontynuje zajęcia dla najmłodszych adeptów koszykówki pod nazwą Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki ( SMOK ).

 

Zajęcia prowadzone są w wymiarze dwóch zajęć tygodniowo od września do grudnia.  Zajęcia odbywają się w ścisłej współpracy ze szczecińskimi szkołami podstawowymi w trzech grupach wiekowych.:
- dla uczniów klas VI szkół podstawowych ( chłopcy z rocznika 2006 i młodsi ) zajęcia odbywają się w poniedziałki i  środy o godz.17:00 Trenerem prowadzącym jest Andrzej Kanigowski
- dla uczniów klas V szkół podstawowych ( chłopcy z rocznika 2007 i młodsi ) zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki o godz.17:00 Trenerem prowadzącym jest Andrzej Kanigowski
- dla uczniów klas IV szkół podstawowych ( chłopcy z rocznika 2008 i młodsi ) zajęcia odbywają się w poniedziałki  oraz  czwartki o godz. 15:30. Trenerem prowadzącym jest Marek Żukowski
Wszystkie zajęcia odbywają się na hali sportowej naszej szkoły.

SMOK PZKosz, czyli Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki Polskiego Związku Koszykówki dla chłopców działa na terenie Szczecina już od września 2016 roku Program jest skierowany do uczniów klas 4-6 z z szczecińskich szkół i nie tylko. Projekt, zorganizowany przez Polski Związek Koszykówki, finansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Gminy Miasta Szczecin.

Program SMOK ma na celu upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży oraz rozpropagowanie koszykówki i wprowadzenie w jej tajniki jak największej ilości adeptów. PZKosz na mocy porozumienia z gminami w całej Polsce powołał 71 takich ośrodków. Jeden z nich powstał w Szczecinie – w Szkole Podstawowej nr 35. We wszystkich ośrodkach zorganizowano grupy treningowe dla poszczególnych poziomów.  Ich zajęcia odbywają po południu się dwa razy w tygodniu, prowadzą je trenerzy klubu KK Wilki Morskie Szczecin.

W projekcie, uczestniczy blisko pięćdziesiątka dzieci. Duża ich część to uczniowie danych szkół, lecz mamy stale powiększającą się grupę uczestników z innych szczecińskich szkół.

Wszystkie szkoły zostały wyposażone w sprzęt sportowy niezbędny do treningu: piłki, płotki, drabinki koordynacyjne, dryblerki, D-many, poduszki stabilizujące i inne, zakupione ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Miasta Szczecin. Z tych samych środków finasowana jest również praca trenerów. Gmina Miasto Szczecin  zapewnia natomiast obiekty sportowe.