obiady

Informujemy iz sprzedaż obiadów abonamentowych na grudzień 2018r. odbędzie się według następującego harmonogramu:

 

Uprzejmie informujemy że ze względu na zakończenie i rozliczenie roku 2018 odpłatność za karnet styczniowy będzie przyjmowana w styczniu. prosimy nie wpłacać pieniędzy za karnet styczniowy w grudniu!!!.

Czwartek - 29.11.2018 w godz. 7.30-15.00
Piątek - 30.11.2018 w godz.7.30-14.00
Poniedziałek - 03.12.2018 w godz.7.30-17.00
Wtorek - 04.12.2018 w godz.7.30-15.00
Środa - 05.12.2018 w godz.7.30-15.00

Od 01.11.2018 koszt pojedynczego obiadu dla ucznia SP 35 wynosi: 5,00zł (Cena obejmuje: zupę, II danie, deser). Opłata za karnet w grudniu wynosi 70,00 zł. (14 obiadów X 5,00 zł.= 70,00 zł.)

21.12.2018r. - Uczniowie SP35 uczestniczą w wigiliach klasowych. Stołówka szkolna nie wydaje w tym dniu obiadów.
22.12.2018-01.01.2019r. - zimowa przerwa świąteczna
27.12.2018r.  - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.
28.12.2018r. - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Rodziców dzieci korzystających w tych dniach ze świetlicy szkolnej prosimy o przygotowanie bogatszej śniadaniówki dla swoich pociech. Sprzedaż karnetów obiadowych odbywa się w wyznaczonych terminach w okienku kasowym przy administracji SP35 .

Serdecznie zapraszamy