SMOK Od stycznia 2019 roku Polski Związek Koszykówki na mocy współpracy z Urzędem Miasta Szczecin kontynuje zajęcia dla najmłodszych adeptów koszykówki pod nazwą Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki ( SMOK ).

 

Zajęcia prowadzone są w wymiarze dwóch zajęć tygodniowo od stycznia do czerwca.  Zajęcia odbywają się w ścisłej współpracy ze szczecińskimi szkołami podstawowymi w trzech grupach wiekowych.:
- dla uczniów klas VI szkół podstawowych ( chłopcy z rocznika 2006 i młodsi ) zajęcia odbywają się w poniedziałki i  środy o godz.17:00 Trenerem prowadzącym jest Andrzej Kanigowski
- dla uczniów klas V szkół podstawowych ( chłopcy z rocznika 2007 i młodsi ) zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki o godz.17:00 Trenerem prowadzącym jest Andrzej Kanigowski
- dla uczniów klas IV szkół podstawowych ( chłopcy z rocznika 2008 i młodsi ) zajęcia odbywają się w poniedziałki  oraz  czwartki o godz. 15:30. Trenerem prowadzącym jest Marek Żukowski
Wszystkie zajęcia odbywają się na hali sportowej naszej szkoły. Na zajecia moga uczęsczać dzieci ze wszystkich szkół w Szczecinie.

SMOK PZKosz, czyli Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki Polskiego Związku Koszykówki dla chłopców działa na terenie Szczecina już od września 2016 roku Program jest skierowany do uczniów klas 4-6 z z szczecińskich szkół i nie tylko. Projekt, zorganizowany przez Polski Związek Koszykówki, finansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Gminy Miasta Szczecin.

Program SMOK ma na celu upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży oraz rozpropagowanie koszykówki i wprowadzenie w jej tajniki jak największej ilości adeptów. PZKosz na mocy porozumienia z gminami w całej Polsce powołał 71 takich ośrodków. Jeden z nich powstał w Szczecinie – w Szkole Podstawowej nr 35. We wszystkich ośrodkach zorganizowano grupy treningowe dla poszczególnych poziomów.  Ich zajęcia odbywają po południu się dwa razy w tygodniu, prowadzą je trenerzy klubu KK Wilki Morskie Szczecin.

W projekcie, uczestniczy blisko pięćdziesiątka dzieci. Duża ich część to uczniowie danych szkół, lecz mamy stale powiększającą się grupę uczestników z innych szczecińskich szkół.

Wszystkie szkoły zostały wyposażone w sprzęt sportowy niezbędny do treningu: piłki, płotki, drabinki koordynacyjne, dryblerki, D-many, poduszki stabilizujące i inne, zakupione ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Miasta Szczecin. Z tych samych środków finasowana jest również praca trenerów. Gmina Miasto Szczecin  zapewnia natomiast obiekty sportowe.