obiadyInformujemy iz sprzedaż obiadów abonamentowych na kwiecień 2019r. odbędzie się według następującego harmonogramu:

 

Czwartek - 28.03.2019 w godz. 9.00-15.00
Piątek - 29.03.2019 w godz.7.30-15.00
Poniedziałek - 01.04.2019 w godz.7.30-17.00
Wtorek - 02.04.2019 w godz.7.30-15.00

10,11,12.04.2019 Egzamin gimnazjalny. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. W tych dniach stołówka szkolna przygotowuje obiady.

15,16,17.04.2019 Egzamin ósmoklasisty. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. W tych dniach stołówka szkolna przygotowuje obiady.

18.04.2019 WIELKI CZWARTEK Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.
 W tym dniu stołówka szkolna przygotowuje obiad.

19.04.2019 WIELKI PIĄTEK Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tym dniu stołówka szkolna nie przygotowuje obiadu.

20.04.2019-22.04.2019 ŚWIĘTA WIELKANOCNE

23.04.2019 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.
 W tym dniu stołówka szkolna przygotowuje obiad.

Opłata za karnet w kwietniu jest uzależniona od ilości dni, w których uczeń będzie spożywał obiady szkolne.
Opłata za karnet z uwzględnieniem wszystkich dni kiedy stołówka szkolna przygotowuje obiady wynosi 100,00 zł.
(  20 obiadów x   5,00 zł.=   100,00 zł.)

Sprzedaż karnetów obiadowych odbywa się w wyznaczonych terminach w okienku kasowym przy administracji SP 35 .
Serdecznie zapraszamy