Półkolonie letnieSzkoła Podstawowa nr 35 w terminie 19.08 - 30.08.2019  organizuje półkolonie letnie  - " Lato 2019". Nabór elektroniczny rozpocznie się dnia 12.06.2019 od godz.10.00. do wyczerpania wolnych miejsc  ( przewidziano 90 ).

 

Lista osób zakwalifikowanych na zajęcia półkolonijne dostępna będzie od 17.06.2019r. w sekretariacie uczniowskim.

Opłatę  za zajęcia  półkolonijne w kwocie 350 złotych należy przelać na podany poniżej rachunek bankowy nie później niż do 19.06.2019r.

Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II
ul. Świętoborzyców 40
71-665 szczecin
87 1020 4795 0000 9902 0278 2779
tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka klasa i szkoła, do której dziecko uczęszcza z dopiskiem półkolonie letnie
kwota: 350,00 zł.