Półkolonie jezykoweOd 1 do 14 sierpnia 2019r. Szkoła Podstawowa nr 35 organizuje półkolonie językowe - " Lato 2019". Oferta dotyczy uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin. Nabór elektroniczny rozpocznie się od dnia 10.06.2019r. od godz.10:00. do wyczerpania wolnych miejsc ( przewidziano 45 miejsc ).

 

Formularz elektroniczny do zgłąszania dzieci na półkolonie znajduję się pod tym adresem: http://sp35.szczecin.pl/rodzice/polkolonie-w-szkole/formularz-zgloszenia-dziecka-2 - uruchomiony on zostanie w poniedziałek 10 czerwca od godz. 10:00

Lista osób zakwalifikowanych na zajęcia półkolonijne dostępna będzie od 13.06.2019r. w sekretariacie szkoły.

Opłatę  za zajęcia  półkolonijne w kwocie 350 złotych należy przelać na podany poniżej rachunek bankowy nie później niż do 17.06.2019r.

Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II
ul. Świętoborzyców 40
71-665 Szczecin
87 1020 4795 0000 9902 0278 2779
tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka klasa i szkoła, do której dziecko uczęszcza z dopiskiem półkolonie językowe "Lato 2019"
kwota: 350 00 zł.