Półkolonie jezykoweInformujemy, iż Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II dysponuje jeszcze wolnymi miejscami na półkolonie językowe - "Lato 2019", które odbędą się w dniach 1 - 14 sierpnia 2019r. Oferta dotyczy uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin.

 

Formularz elektroniczny do zgłaszania dzieci na półkolonie znajduję się pod adresem: http://sp35.szczecin.pl/rodzice/polkolonie-w-szkole/formularz-zgloszenia-dziecka-2 

Lista osób zakwalifikowanych na zajęcia półkolonijne dostępna będzie w sekretariacie szkoły od 13.06.2019r.

Opłatę  za zajęcia  półkolonijne w kwocie 350 złotych należy przelać na podany poniżej rachunek bankowy

Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II
ul. Świętoborzyców 40
71-665 Szczecin
87 1020 4795 0000 9902 0278 2779
tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka klasa i szkoła, do której dziecko uczęszcza z dopiskiem półkolonie językowe "Lato 2019"
kwota: 350 00 zł.

Serdecznie zachęcamy do udziału w półkoloniach.