Opieka na przejściu dla pieszychUprzejmie informujemy, że zapewniamy dzieciom opiekę  na przejściu dla pieszych przy ul. Warcisława w godzinach 7:15 do godziny 17:00.

obiadyInformujemy iz sprzedaż obiadów abonamentowych na październik 2017r. odbędzie się według następującego harmonogramu:

Sprzedaż mundurków szkolnychInformujemy, iż w dniu 20 września oraz 4 października w godzinach 8-16 czynny będzie punkt sprzedaży mundurków w Sali narad ( na lewo od głównego wejścia). Zapraszamy rodziców z dziećmi w celu przymierzenia i wybrania odpowiedniego rozmiaru.

Ceny: kamizelka- 40 zł. , polówka -30 zł.

Rada Rodziców SP 35

___Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 września zapewniamy opiekę  na przejściu dla pieszych przy ul. Warcisława w godzinach 7:30 do godziny 15:30.

obiadyInformujemy iz sprzedaż obiadów abonamentowych na wrzesień 2017r. odbędzie się według następującego harmonogramu:

Stypendia szkolneSzanowni Rodzice!

W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia kolejnej edycji pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin informujemy że:

  • termin składania wniosków o przyznanie upływa w dniu 15 września br.
  • osoby zarejestrowane w powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie zamiast zaświadczenia mogą przedstawić oświadczenie ( według wzoru załączonego do wniosku o przyznanie stypendium
  • we wnioskach nie jest wymagana pieczątka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie tak, jak było dotychczas
  • kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium wynosi 514 zł. Na jedną osobę w rodzinie

Wnioski na stypendia są do pobrania w sekretariacie szkoły .

Wypełnione wnioski należy dostarczyć do 15 września do pedagogów szkolnych.

W razie pytań i wątpliwości można się kontaktować z pedagogami szkolnymi pod nr tel. 91 442 24 65 wew. 125

Spis podręcznikówPonizej prezentujemy spisy podręczników oraz wyprawki dla uczniów klas 0 oraz klas I.

 

Rozpoczęcie roku szkolnegoUroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 35 im Jana Pawła II odbędzie się w poniedziałek 4 września 2017r. według poniższych harmonogramów: