Marcjanna JanickaZ głębokim smutkiem i żalem informujemy, że dnia 6 grudnia 2018r. zmarła Marcjanna Janicka nauczycielka  grup zerowych, wychowawczyni świetlicy, pedagog naszej szkoły, nasza Koleżanka i Przyjaciółka.

                                          Dyrekcja i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 35

obiady

Informujemy iz sprzedaż obiadów abonamentowych na grudzień 2018r. odbędzie się według następującego harmonogramu:

Szkolenie18 października (czwartek) 2018  o godzinie 17.00 odbędzie się szkolenie dla rodziców uczniów klas 8 i klas 3 gimnazjum

Temat: Jak mogę wesprzeć dziecko w wyborze dalszej drogi kształcenia i zwodu.           

Szkolenie poprowadzi FUNDACJA TALENT- KARIERA

Wejście główne SP 35; budynek C; korytarz C- parter; sala 2C

Zajęcia pozalekcyjnePoniżej zamieszczamy wykaz zajęć pozalekyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 35 w roku szkolnym 2018/2019

konkursy kuratoryjneZapraszamy do zapoznania się z regulaminem organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2018/2019.

zebraniaNumer konta Rady Rodziców przy oddziale gimnajzlanym:

Bank PEKAO S.A.
I oddział w Szczecinie
nr 66 1240 3813 1111 0000 4380 9705

 

Rozpoczęcie roku szkolnegoUroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 35 im Jana Pawła II odbędzie się w poniedziałek 3 września 2018r. według poniższych harmonogramów:

obiadyInformujemy iz sprzedaż obiadów abonamentowych na wrzesień 2018r. odbędzie się według następującego harmonogramu: