Obidy w SP 35Informujemy iż warunkiem dokonania zwrotu należności za niespożyty obiad jest zgłoszenie z jednodniowym wyprzedzeniem przewidywanej nieobecności ucznia i rezygnację z korzystania z obiadu/ów.

Świetlica szkolnaFormularz karty zgłoszenia dziecka jest do pobrania w świetlicy, sekretariacie, bądź na stronie internetowej szkoły. Poprawnie wypełniony wniosek (dokładne dane adresowe i kontaktowe, zaświadczenia o zatrudnieniu rodziców należy złożyć w świetlicy klas III-IV  bądź w sekretariacie.) Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, w celu udokumentowania zatrudnienia, mogą przedłożyć wydruk z Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej, który można pobrać ze strony internetowej: ceidg.gov.pl

Informacje o osobie przeprowadzającejUprzejmie informujemy, że w dniu 02.05.2017 nie zapewniamy opieki na przejściu dla pieszych przy ul. Warcisława. Bardzo prosimy Rodziców o zapewnienie dzieciom właściwej opieki w bezpiecznym dotarciu do szkoły i powrocie do domu.

Długi weekend majowySzanowni Państwo,
uprzejmie przypominamy, ze dzień 2.05.2017r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki. Świetlica będzie czynna w godzinach od 7.00 do godz. 17.00. Prosimy o przyprowadzanie dzieci najpóźniej do godziny 9.00. Dyrekcja Szkoły.

obiadyInformujemy iz sprzedaż obiadów abonamentowych na maj 2017r. odbędzie się według następującego harmonogramu:

Nabór 2017Zapraszamy do zapoznaian się z informacjami dla rodziców dotyczących naboru do klas I szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/2018.

Nabór 2017Ponizej zamieszczamy wzory wniosku i oświadczeń, dotyczące rekrutacji do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018

Klasy sportoweW związku z rozpoczęciem w dniu 25 kwietnia 2017r. rekrutacji do klas I szkół podstawowych przekazuję informację odnośnie zasad przyjęć do klas sportowych. Zasady naboru nie ulegają zmianie. Rodzice wypełniają wniosek tylko w wersji papierowej – nie ma możliwości wypełnienia go elektronicznie i składają w szkole do której kandyduje dziecko