Spis podręcznikówPonizej prezentujemy spisy podręczników oraz wyprawki dla uczniów klas 0 oraz klas I.

 

I klasa z innowacją pedagogicznąInformujemy, że w Szkole Podstawowej nr 35 w roku szkolnym 2017/2018  zostanie utworzona klasa pierwsza z innowacją pedagogiczną z języka angielskiego.

W dniach 29  i 30.08.2017 r. od godz. 16.00 odbędą się rozmowy z kandydatami do klasy pierwszej z innowacją programową z językiem angielskim. Rozmowa, mająca na celu zakwalifikowanie uczniów do klasy z innowacją, będzie weryfikowała stopień opanowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego (a nie znajomość języka angielskiego) i będzie prowadzona przez doświadczonych pedagogów.

Innowacja zakłada (poza obowiązkowymi dwoma godzinami języka angielskiego tygodniowo) realizację części zajęć edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem języka angielskiego. Zajęcia – w wymiarze dwóch godzin tygodniowo – są prowadzone wspólnie przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciela języka angielskiego. Nadrzędnym celem innowacji jest wprowadzenie elementów zintegrowanego nauczania językowo przedmiotowego (CLIL), co skutkować będzie poszerzeniem kompetencji językowych uczniów.

Oferta klasy skierowana jest do dzieci, które będą potrafiły odnaleźć się w sytuacji prowadzenia zajęć jednocześnie przez dwóch nauczycieli, mają dobrze rozwiniętą grafomotorykę ręki (uczniowie tej klasy znacznie więcej piszą) i będą czerpały satysfakcję z konieczności dodatkowej pracy w domu. Uczęszczanie przez dziecko do klasy z innowacją wymusza na rodzicach poświecenie dodatkowego czasu na przygotowanie do zajęć.

W przypadku dzieci mających popołudnia wypełnione zajęciami pozalekcyjnymi należy rozważyć czy lepszym rozwiązaniem nie będzie skorzystanie z oferty szkolnego koła języka angielskiego, które nie narzuca tak dużej dyscypliny, jak klasa z innowacją.

Uwaga! Wszystkie klasy pierwsze realizują ten sam program nauczania języka angielskiego i edukacji wczesnoszkolnej (te same podręczniki) – różnicę stanowią metody i techniki pracy wymuszające na uczniach i rodzicach znacznie większe poświęcenie czasu i energii nauce. Wszystkie zadania wynikające z realizacji innowacji pedagogicznej stają się obligatoryjne dla uczniów ją realizujących.
    

Jeśli uważają Państwo, że jest to oferta skierowana do Waszego dziecka, proszę o kontakt telefoniczny lub osobisty z sekretariatem szkoły do dnia 25.08.2017 r. do godziny 14:00 w celu umówienia godziny rozmowy.

Dni adaptacyjneZe względu na trwające remonty na terenie przedszkola przesunięty zostaje termin dni adaptacyjnych.

Serdecznie zapraszamy na dzień adaptacyjny 1 września 2017r, w godzinach 9:00 - 14:00

Dni adaptacyjne w SP 35W dniach 30 oraz 31 sierpnia 2017r. w godzinach 9:00- 12:00 zapraszamy wraz z dziećmi na dni adaptacyjne

Bardzo prosimy, żeby dzieci miały ze soną obuwie zmienne, chłodne napoje oraz chusteczki higieniczne.

Rodziców prosimy o posiadanie przy sobie dowodów osobistych lub numerów PESEL w celu wprowadzenia Państwa danych do dziennika elektronicznego obowiązującego w SP35.

 

Dyrekcja Szkoły

POdręcznikiUprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2017/18 wszyscy uczniowie z klas I-VII otrzymają w szkole darmowe podręczniki i materiały ćwiczeniowe. Podręczniki są własnością szkoły i będą wypożyczane uczniom na jeden rok szkolny we wrześniu. Spisy podręczników zostaną podane na naszej stronie internetowej w ostatnich dniach czerwca.

Uroczyste zakończenie roku szkolnegoInformujemy iż uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017 dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 35 odbędzie się w piątek 23 czerwca według poniższego harmonogramu:

Zebrania z rodzicamiInformujmy iż spotkania z rodzicami przyszłych przedszkolaków, zerówek oraz klas I odbędą się według następującego harmonogramu:

Informacja dla rodzicówSzanowni Państwo!
Przypominamy, że w piątek 16 czerwca 2017r. nie ma zajęć dydaktycznych, szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla dzieci, które zostały zgłoszone przez rodziców w czasie wywiadówek. Świetlica będzie czynna od 7.00 – 17.00. Prosimy o przyprowadzenie dzieci do godz. 9.00 i zaopatrzenie w drugie śniadanie oraz napoje.