rekrutacjaW dniu 20.06.2018 r. (środa) odbędzie się rozmowa dla kandydatów do klasy pierwszej z innowacją pedagogiczną z językiem angielskim. Wszystkich zainteresowanych prosimy o wpisanie się na listę chętnych w sekretariacie w godz. od 9:00 do 14:00 lub pod numerem telefonu 91-44-22-465 wew. 110 do dnia 19.06.2018 r.

Dyrekcja szkoły

Półkolonie letnieInformujemy iż opłaty za udział dziecka w półkolonaich letnich 2018 w wysokości 320 zł  należy dokonać na konto szkoły na następujące dane:

Półkolonie letnieOd 25.06 - 06.07.2018  szkoła podstawowa nr 35 organizuje półkolonie letnie - " lato 2018"  dla dzieci  od 7 roku życia. Zajęcia odbywać się będą w godzinach od 7.00 do 15.30.Koszt udziału w półkoloniach wynosi 320 złotych.

Nabór elektroniczny rozpocznie się 4.06.2018 od godz.10.00 i będzie trwało do 07.06.2018 do godz. 15.30.

Lista osób zakwalifikowanych na zajęcia półkolonijne dostępna będzie od 11.06.2018r. w sekretariacie szkoły.

Nabór do świetlicy szkolnejFormularz karty zgłoszenia dziecka jest do pobrania w świetlicy, sekretariacie, bądź na stronie internetowej szkoły. Poprawnie wypełniony wniosek (dokładne dane adresowe i kontaktowe, zaświadczenia o zatrudnieniu rodziców należy złożyć w świetlicy klas II-III  bądź w sekretariacie.) Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, w celu udokumentowania zatrudnienia, mogą przedłożyć wydruk z Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej, który można pobrać ze strony internetowej: ceidg.gov.pl

Przyjmujemy tylko komplet dokumentów.

Terminy składania wniosków do świetlicy:

  • dla dzieci, które w bieżącym roku szkolnym uczęszczały do świetlicy szkolnej oraz dla nowoprzyjętych uczniów z  klas I najpóźniej do dnia 15.06.2018.

Lista osób przyjętych do świetlicy będzie wywieszona przy sekretariacie szkoły dnia 22.06.2018.

 

Ogłoszenia skzolneSerdecznie zapraszamy na spotkanie z rodzicami przyszłych klas pierwszych, które odbędzie się  w dniu 29 maja 2018r. o godz.17:00 w auli naszej szkoły.

obiadyInformujemy iz sprzedaż obiadów abonamentowych na marzec 2018r. odbędzie się według następującego harmonogramu:

Logo kabaretuZapraszamy do zabawy podczas XVIII edycji  Międzyszkolnego Festiw alu Inscenizacji i Kabaretów.Informujemy, że tegoroczna edycja odbędzie się 5 czerwca  2018 r. Obecność wszystkich grup kabaretowych obowiązkowa.
 
Szczegóły znajdują się w regulaminie imprezy.
Organizatorzy: Społeczność Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie

obiadyInformujemy iz sprzedaż obiadów abonamentowych na marzec 2018r. odbędzie się według następującego harmonogramu: