Nabór 2017Szanowni Rodzice.
Od dnia 25 kwietnia 2017r. rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin, na rok szkolny 2017/2018.  Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową: http://nabor.pcss.pl/szczecin 

Poniżej zamieszczamy informator przygotowany przez Urząd Miasta Szczecin, informujący o całej procedurze dotyczącej naboru.

Zapraszamy również do zapoznania się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie określania terminów przeprowadenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentow na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych.

 

 

 

 

 

 

Festyn 2016Szanowni Rodzice!
Już 10 czerwca odbędzie się nasz coroczny Fesyn Rodzinny, którego organizacja bez Waszej pomocy i wspracia będzie niemozliwa. Wszystkich, którzy zechcą wesprzeć nasze wspólne przedsięwzięcie, prosimy o zgłoszenie się do wychowawców klas lub koordynatoraFestyn Rodzinny festynu - pani Izabeli Kuczko. Każda forma pomocy jest mile widziana. Z góry serdecznie dziękujemy.

Obiady abonamentowePrzypominamy o ważnych wydarzeniach z życia szkoły.
19 – 21 kwietnia 2017r. odbędzie się egzamin gimnazjalny a w naszej szkole będą to dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Szkoła orgazniować będzie zajęcia wychowawczo – opiekuńcze a stołówka normalnie będzie wydawać obiady.
Bardzo prosimy o deklarowanie w momencie zakupu karnetu obiadowego, czy Państwa dziecko uczęszczać będzie w tych dniach na obiady.

Opieka na przejśćiu dla pieszychUprzejmie informujemy, że zapewniamy opiekę  na przejściu dla pieszych przy ul. Warcisława:

  • w dniach od 29 -31.03.2017 w godzinach od 7:30 do 17:00 z przerwą od 11:30 – 12:30.
  • od dnia 03.04.2017 w godzinach od 7:30 do 15:30.

 Bardzo prosimy Rodziców o zapewnienie dzieciom właściwej opieki w bezpiecznym powrocie do domu.

Dni otwarte naszej skzołySerdecznie zapraszamy rodziców wraz z dziećmi, kandydatami do grup zerowych i klas pierwszych w roku szkolnym 2017/ 2018  na Dzień Otwarty naszej Szkoły, który odbędzie się w sobotę  4 marca 2017 r. W godzinach od 10:00- 13:00 będą  na Państwa czekać nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, pedagog szkolny, logopeda, psycholog i pedagog z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 5 w Szczecinie.

sala gimnastycznaInformujemy iż w czasie ferii zimowych w Szkole Podstawowej nr 35 w Szczecinie odbywać się będą zajęcia sportowo – rekreacyjne  pod opieką animatora sportu.

Półkolonie zimoweW związku z rezygnacją rodziców w uczestnictwie ich dzieci w zajęciach półkolonijnych, dysponujemy 8 miejscami wolnymi.

osoba przerowadzajacaUprzejmie informujemy, że w dniach od 13 lutego 2017r. do 24 lutego 2017r. nie zapewniamy opieki  na przejściu dla pieszych przy ul. Warcisława.

Bardzo prosimy Rodziców o zapewnienie dzieciom właściwej opieki w bezpiecznym poruszaniu się po drogach, w okresie ferii zimowych.