Przejsćie dla pieszychUprzejmie informujemy, że w dniach 27 – 29.12.2017 nie zapewniamy dzieciom opieki  na przejściu dla pieszych przy ul. Warcisława.

polkolonieInformujemy iż zgłoszenie dzici na półkolonie zimowe, które odbęda się w naszej skzole w dniach 15 - 24 stycznia 2018r., odbywac sie będzie za pomocą wniosku elektronicznego, który znajduje się pod adresem:

Półkolonie zimoweSzanowni Państwo,
W dniach 15 - 24.01 stycznia 2018r. Szkoła Podstawowa nr 35 im Jana Pawła II w Szczecinie organizuje półkolonie zimowe. Zajęcia będą odbywać się w godzinach od 7.00 do 15.30 a koszt udziału w zajęciach półkolonijnych wynosi 230 zł.

obiadyInformujemy iz sprzedaż obiadów abonamentowych na październik 2017r. odbędzie się według następującego harmonogramu:

m niepoZapraszamy do zapoznania się z listem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Pani Magdaleny Zarębskiej - Kuleszy dotyczącego nadchodzącego Święta Niepodległości.

rolkowiskoDrodzy Rodzice
Serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego i wsparcia inicjatywy wybudowania na terenie boiska asfaltowego przy naszej szkole zadaszonego wielofunkcyjnego boiska-rolkowiska z możliwością uruchomienia lodowiska. W celu oddania głosu na projekt należy na stronie www.sbo.szczecin.eu i wybrać projekt ogólnomiejski nr 8.

obiadyDrodzy rodzice uczniów korzystających ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie.

konkursy kuratoryjneI Postawa prawna konkursu

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59;  art.51 ust. 1  pkt 7; art.132)
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 6;  art. 15 pkt. 84, art. 299)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.);
  • Administratorem danych osobowych uczestników konkursu  jest ZKO, a na poszczególnych etapach konkursów przewodniczący poszczególnych komisji konkursowych – dyrektorzy szkół (lub osoby przez nich wyznaczone), w których odbywają się konkursy. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Zbiór danych osobowych zawiera następujące dane: imię nazwisko, nazwa i adres szkoły, data i miejsce urodzenia, dane wrażliwe takie jak stan zdrowia, jeśli wymaga konieczności dostosowania warunków pracy uczestnika.