Półkolonie zimoweSzanowni Państwo,
W dniach 15 - 24.01 stycznia 2018r. Szkoła Podstawowa nr 35 im Jana Pawła II w Szczecinie organizuje półkolonie zimowe. Zajęcia będą odbywać się w godzinach od 7.00 do 15.30 a koszt udziału w zajęciach półkolonijnych wynosi 230 zł.

obiadyInformujemy iz sprzedaż obiadów abonamentowych na październik 2017r. odbędzie się według następującego harmonogramu:

m niepoZapraszamy do zapoznania się z listem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Pani Magdaleny Zarębskiej - Kuleszy dotyczącego nadchodzącego Święta Niepodległości.

rolkowiskoDrodzy Rodzice
Serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego i wsparcia inicjatywy wybudowania na terenie boiska asfaltowego przy naszej szkole zadaszonego wielofunkcyjnego boiska-rolkowiska z możliwością uruchomienia lodowiska. W celu oddania głosu na projekt należy na stronie www.sbo.szczecin.eu i wybrać projekt ogólnomiejski nr 8.

obiadyDrodzy rodzice uczniów korzystających ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie.

konkursy kuratoryjneI Postawa prawna konkursu

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59;  art.51 ust. 1  pkt 7; art.132)
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 6;  art. 15 pkt. 84, art. 299)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.);
  • Administratorem danych osobowych uczestników konkursu  jest ZKO, a na poszczególnych etapach konkursów przewodniczący poszczególnych komisji konkursowych – dyrektorzy szkół (lub osoby przez nich wyznaczone), w których odbywają się konkursy. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Zbiór danych osobowych zawiera następujące dane: imię nazwisko, nazwa i adres szkoły, data i miejsce urodzenia, dane wrażliwe takie jak stan zdrowia, jeśli wymaga konieczności dostosowania warunków pracy uczestnika.

Opieka na przejściu dla pieszychUprzejmie informujemy, że zapewniamy dzieciom opiekę  na przejściu dla pieszych przy ul. Warcisława w godzinach 7:15 do godziny 17:00.

obiadyInformujemy iz sprzedaż obiadów abonamentowych na październik 2017r. odbędzie się według następującego harmonogramu: