Sprzedaż mundurków skzolnychInformujemy iż sprzedaż mundurków szkolnych odbywać się będzie w salce narad w następujacych dniach i godzinach:

  • 13.09.2016r. w godzinach 800 - 1200 oraz po zebraniach z rodzicami
  • 14.09.2016r. - po zebraniach z rodzicami

 

Stypenia szkolnePomoc materialna uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Szczecin przysługuje w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego. Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie przekraczający kwoty 514,00 zł netto) do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, a w szczególności gdy w rodzinie występuje:

zebraniaInformujemy iż nowy rok szkolny rozpocznie się 1 września ( czwartek ). Spotkania z wychowawcami w poszczególnych klasach według poniższego harmonogramu:


Grupy zerowe
0a g. 11.00 , sala 105
0b g. 11.00 , sala 109 (sala zabaw)

Uczniowie klas I- rozpoczynają nowy rok szkolny w auli o godz. 9.30 . Po spotkaniu w auli uczniowie wraz  z wychowawcami udają się do klas.

Klasy II
Klasa II a g. 9.30, sala 2
Klasa II b g. 9.30, sala 1
Klasa II c g. 10.00, sala 1
Klasa II d g.9.30, sala 18
Klasa II e g. 10.00, sala 18
Klasa II f g 10.00, sala 106
Klasa II g g 9.30, sala 19
Klasa II h g. 10.00, sala 2
Klasa II i g. 10.00, sala 19

Klasy III
Klasa III a g. 10, sala 18 w budynku C
Klasa III b g. 9.30, sala 20
Klasa III c g.10.30, sala 18 w budynku C
Klasa III d g. 9.30, sala 12
Klasa III e g. 10.00,sala 12
Klasa III f g. 9.30, sala 8
Klasa III g g. 10.00, sala 8
Klasa III h g. 10.00, sala 2

Uczniowie klas IV - rozpoczynają nowy rok szkolny w auli o godz. 10.30 . Po krótkim spotkaniu z nauczycielami przechodzą wraz z wychowawcami do wyznaczonych gabinetów.
Klasa IV a  sala 9 c
Klasa IV b  sala 1 c
Klasa IV c  sala 3 c
Klasa IV d sala 19 c
Klasa IV e sala 23 c
Klasa IV f sala 11 c

Uczniowie klas V i VI - rozpoczynają nowy rok szkolny spotkaniem z wychowawcami   o godz. 9.30 w wyznaczonych gabinetach
Klasa V a  sala 9 c
Klasa V b  sala 5 c
Klasa V c  sala konferencyjna
Klasa V d sala 2  c
Klasa V e sala 1 c

Klasa VI a sala 11 c
Klasa VI b  sala 4 c
Klasa VI c  czytelnia
Klasa VI d sala 23  c
Klasa VI e sala 10 c

podrecznikiPoniżej zamieszczamny wykaz podręczników obowiązujących w klasie IV na rok szkolny 2016/2017

obiadyTERMINY SPRZEDAŻY KARNETÓW OBIADOWYCH:
PONIEDZIAŁEK         29.08.2016               10.00 – 13.30
WTOREK                  30.08.2016               10.00 – 13.30
ŚRODA                    31.08.2016               10.00 – 13.30
CZWARTEK              01.09.2016               8.00 – 13.30
PIĄTEK                    02.09.2016               7.30 – 17.00
PONIEDZIAŁEK         05.09.2016               7.30 – 17.00
WTOREK                  06.09.2016               7.30 - 15.00
PONIEDZIAŁEK         12.09.2016               7.30-11.00         13.30-15.00      


OPŁATA ZA KARNET WE WRZEŚNIU WYNOSI 94,50 ZŁ. (21 OBIADÓW X 4,50 ZŁ.= 94,50 ZŁ.) OBIADY WYDAWANE BĘDĄ OD 02.09.2016 (PIĄTEK)
SPRZEDAŻ KARNETÓW ODBYWA SIĘ W WYZNACZONYCH TERMINACH W OKIENKU KASOWYM PRZY ADMINISTRACJI SP 35.
Z GÓRY DZIĘKUJĘ ZA ODLICZONĄ KWOTĘ.

PodręcznikiUwaga Rodzice uczniów klas I, II i IV. Prosimy o pilny zwrot podręczników, które dzieci miały wypożyczone w ramach dotacji rządowej. Podpisane książki (imię, nazwisko ucznia, klasa) należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 7.07.2016r.
Równocześnie informujemy, że zniszczone książki można odkupić w księgarni internetowej Wydawnictwa Nowa Era. Adres: www.nowaera.pl

Zakończenie roku szkolnegoInformujemy iż uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016 w naszej szkloe odbędzie się w piątek 24 czerwca wg następujaćego harmonogramu:

GRUPY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Zakończenie dla wszystkich grup odbędzie się o godz. 9:00 w hali sportowej.

KLASY PIERWSZE

Klasa Ia - godz. 9.00, sala nr 2 B, p. Muskalska
Klasa Ib - godz. 9.00, sala nr 1 B, p. Skierska
Klasa Ic - godz. 10.00, sala nr 1B, p. Bartman
Klasa Id - godz. 10.00, sala 18 B, p. Surma- Starosta
Klasa Ie - godz. 9.00, sala nr 18 B, p. Ossowicz
Klasa If - godz 9.00, sala 106- hala , p. Sroczyńska
Klasa Ig - godz. 9.00, sala 11 B, p. Milewicz
Klasa Ih - godz. 9.00, sala 19 B, p. Jaśkiewicz
Klasa Ii - godz. 10.00, sala 19 B, p. Mazur

KLASY DRUGIE

Klasa IIa - godz. 9.00, sala 15 B, p. Grodecka
Klasa IIb - godz. 11.30, sala nr 20 B, p. Olechnowicz
Klasa IIc - godz. 11.30, sala nr 15 B, p. Kałuża
Klasa IId - godz. 9.00, sala nr 12 B, p. Czarnik
Klasa IIe - godz. 10.00, sala nr 12B, p. Chodor
Klasa IIf - godz. 9.00, sala nr 8B, p. Gawęda
Klasa IIg - godz. 10.00, sala nr 8 B, p. Gwiaździńska
Klasa IIh - godz. 9.00, sala nr 20 B, p. Kurzyk

KLASY TRZECIE
Uroczyste zakończenie roku o godz. 10.30 w auli, następnie uczniowie udająs się do klas
Klasa IIIa - godz. 9.30, sala nr 16 B, p. Pielak
Klasa IIIb - godz. 9.30, sala nr 9 B, p. Cetera
Klasa IIIc - godz. 9.30, sala nr 5 B, p. Pałys
Klasa IIId - godz. 11.30, sala nr 5 B, p. Teska
Klasa IIIe - godz. 11.30, sala nr 16B, p. Juszkiewicz
Klasa IIIf - godz. 11.30, sala 9 B, p. Młocicka

KLASY CZWARTE

Klasa IVa - godz. 10:00 sala nr 23c, p. Droździk   
Klasa IVb - godz. 10:00, sala 5c p.Wachowiak
Klasa IVc - godz. 10:00, sala 18c, p. Krajewska
Klasa IVd - godz. 10:00, sala 2c, p. Wroblewski   
Klasa IVe - godz. 10:00, sala 18c, p. Koszal   

KLASY PIATE          
Klasa Va - godz. 11:00, sala 11c, p. Szydlowska
Klasa Vb - godz. 11:00, sala 4c, p. Pawełko
Klasa Vc - godz. 11:00, sala konferencyjna, p. Malarska
Klasa Vd - godz. 11:00, sala 3c, p. Paprocka
Klasa Ve - godz. 11:00, sala 9c, p. Dzierba

KLASY SZÓSTE

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas VI rozpoczyna się o godz. 8.00w auli, następnie uczniowie przechodzą wraz z wychowawcami do wymienionych klas:   

Klasa VIa - sala 9c, p. Karpiesiuk
Klasa VIb - sala 3c, p. Szmudzińska
Klasa VIc - sala 19c, p. Abelite
Klasa VId - czytelnia, p. Rothe
Klasa VIe - sala 4c, p. Trybuszkiewicz
Klasa VIf - sala 10c, p. Maziarz

Szczecin Przyjazny RodzinieSzanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w ramach programu Szczecin Przyjazny Rodzinie istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia podręczników i materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w zakresie kształcenia ogólnego dla uczniów klas VI szkół podstawowych. Uczniowie pozostałych klas wyłączeni są z programu ze względu na korzystanie z rządowych bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych.