Sprzedaż mundurków szkolnychInformujemy, iż w dniu 20 września oraz 4 października w godzinach 8-16 czynny będzie punkt sprzedaży mundurków w Sali narad ( na lewo od głównego wejścia). Zapraszamy rodziców z dziećmi w celu przymierzenia i wybrania odpowiedniego rozmiaru.

Ceny: kamizelka- 40 zł. , polówka -30 zł.

Rada Rodziców SP 35

___Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 września zapewniamy opiekę  na przejściu dla pieszych przy ul. Warcisława w godzinach 7:30 do godziny 15:30.

obiadyInformujemy iz sprzedaż obiadów abonamentowych na wrzesień 2017r. odbędzie się według następującego harmonogramu:

Stypendia szkolneSzanowni Rodzice!

W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia kolejnej edycji pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin informujemy że:

  • termin składania wniosków o przyznanie upływa w dniu 15 września br.
  • osoby zarejestrowane w powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie zamiast zaświadczenia mogą przedstawić oświadczenie ( według wzoru załączonego do wniosku o przyznanie stypendium
  • we wnioskach nie jest wymagana pieczątka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie tak, jak było dotychczas
  • kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium wynosi 514 zł. Na jedną osobę w rodzinie

Wnioski na stypendia są do pobrania w sekretariacie szkoły .

Wypełnione wnioski należy dostarczyć do 15 września do pedagogów szkolnych.

W razie pytań i wątpliwości można się kontaktować z pedagogami szkolnymi pod nr tel. 91 442 24 65 wew. 125

Spis podręcznikówPonizej prezentujemy spisy podręczników oraz wyprawki dla uczniów klas 0 oraz klas I.

 

I klasa z innowacją pedagogicznąInformujemy, że w Szkole Podstawowej nr 35 w roku szkolnym 2017/2018  zostanie utworzona klasa pierwsza z innowacją pedagogiczną z języka angielskiego.

W dniach 29  i 30.08.2017 r. od godz. 16.00 odbędą się rozmowy z kandydatami do klasy pierwszej z innowacją programową z językiem angielskim. Rozmowa, mająca na celu zakwalifikowanie uczniów do klasy z innowacją, będzie weryfikowała stopień opanowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego (a nie znajomość języka angielskiego) i będzie prowadzona przez doświadczonych pedagogów.

Innowacja zakłada (poza obowiązkowymi dwoma godzinami języka angielskiego tygodniowo) realizację części zajęć edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem języka angielskiego. Zajęcia – w wymiarze dwóch godzin tygodniowo – są prowadzone wspólnie przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciela języka angielskiego. Nadrzędnym celem innowacji jest wprowadzenie elementów zintegrowanego nauczania językowo przedmiotowego (CLIL), co skutkować będzie poszerzeniem kompetencji językowych uczniów.

Oferta klasy skierowana jest do dzieci, które będą potrafiły odnaleźć się w sytuacji prowadzenia zajęć jednocześnie przez dwóch nauczycieli, mają dobrze rozwiniętą grafomotorykę ręki (uczniowie tej klasy znacznie więcej piszą) i będą czerpały satysfakcję z konieczności dodatkowej pracy w domu. Uczęszczanie przez dziecko do klasy z innowacją wymusza na rodzicach poświecenie dodatkowego czasu na przygotowanie do zajęć.

W przypadku dzieci mających popołudnia wypełnione zajęciami pozalekcyjnymi należy rozważyć czy lepszym rozwiązaniem nie będzie skorzystanie z oferty szkolnego koła języka angielskiego, które nie narzuca tak dużej dyscypliny, jak klasa z innowacją.

Uwaga! Wszystkie klasy pierwsze realizują ten sam program nauczania języka angielskiego i edukacji wczesnoszkolnej (te same podręczniki) – różnicę stanowią metody i techniki pracy wymuszające na uczniach i rodzicach znacznie większe poświęcenie czasu i energii nauce. Wszystkie zadania wynikające z realizacji innowacji pedagogicznej stają się obligatoryjne dla uczniów ją realizujących.
    

Jeśli uważają Państwo, że jest to oferta skierowana do Waszego dziecka, proszę o kontakt telefoniczny lub osobisty z sekretariatem szkoły do dnia 25.08.2017 r. do godziny 14:00 w celu umówienia godziny rozmowy.

Dni adaptacyjneZe względu na trwające remonty na terenie przedszkola przesunięty zostaje termin dni adaptacyjnych.

Serdecznie zapraszamy na dzień adaptacyjny 1 września 2017r, w godzinach 9:00 - 14:00

Dni adaptacyjne w SP 35W dniach 30 oraz 31 sierpnia 2017r. w godzinach 9:00- 12:00 zapraszamy wraz z dziećmi na dni adaptacyjne

Bardzo prosimy, żeby dzieci miały ze soną obuwie zmienne, chłodne napoje oraz chusteczki higieniczne.

Rodziców prosimy o posiadanie przy sobie dowodów osobistych lub numerów PESEL w celu wprowadzenia Państwa danych do dziennika elektronicznego obowiązującego w SP35.

 

Dyrekcja Szkoły