SpotkaniaUprzejmie informujemy, że we wtorek, 15.11.2016r. odbędą się zebrania rodziców uczniów klas 1-3. Przed wywiadówkami zapraszamy do auli na godzinę 16.30 na spotkanie z panią psycholog, która wygłosi prelekcję na temat:"Moje dziecko nie radzi sobie z emocjami. Jak mu pomóc i samemu nie zwariować?". Zebrania w klasach rozpoczną się ok. godz. 17.15. Serdecznie zapraszamy.

Opieka nad przejściem dla pieszychUprzejmie informujemy, iż w dniu 31.10.2016r. / poniedziałek / nie zapewniamy opieki na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Warcisława z ul. Lompy

obiadyInformujemy iz sprzedaż obiadów abonamentowych na listopad 2016r. odbędzie się według następującego harmonogramu:

LiściakiŚWIETLICA SZKOLNA ogłasza I MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „LIŚCIAKI - CUDAKI”


CELE KONKURSU:
1.    Dostrzeganie piękna jesiennej natury i możliwości wykorzystania darów jesieni jako materiałów plastycznych.
2.    Rozwijanie twórczej wyobraźni dziecka i uzdolnień plastycznych.
3.    Poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

REGULAMIN:
1.Warunki uczestnictwa w konkursie:
- uczestnikami mogą być uczniowie szkół podstawowych z klas 0 – IV
- autor może dostarczyć tylko jedną pracę,
- tematyką prac są ludziki, zwierzęta, stworki, cudaki jesienne
- technika prac dowolna,
- w pracy należy wykorzystać liście lub inne dary jesieni
- wielkość prac – format A4,
2.Kryteria oceny prac:
- oryginalność i pomysłowość,
- zastosowana technika i ciekawie wykorzystane materiały,
- zgodność z tematem.
3. Prace powinny być wykonane samodzielnie, mogą być wykonane na zajęciach pod kierunkiem nauczyciela lub w domu.
4. Nagrody:
    Jury przyzna I, II, III miejsce w kategorii klas 0 , I– II i III – IV oraz wyróżnienia. Uczestnicy otrzymają dyplomy oraz nagrody, a opiekunowie podziękowania.        
5. Zasady przyjmowania prac:
    Termin dostarczenia prac do dnia 18 listopada do świetlicy szkolnej. Prace powinny być podpisane   ( imię i nazwisko, klasa ), dodatkowo proszę napisać nazwisko opiekuna, jeśli praca była wykonana  pod kierunkiem nauczyciela.
6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30.11.2016r.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac oraz  umieszczenia  imiennych wyników na stronie internetowej.     

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Organizatorzy: wychowawcy świetlicy SP nr 35

Ogłoszenie szkolneSzanowni Państwo.
Dyrekcja Szkoły uprzejmie informuje, że dzień 31.10.2016r. jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych. Dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki, mogą skorzystać z zajęć świetlicowych (w godzinach 7:00 – 17:00). Prosimy o zgłoszenie dziecka do dnia 21.10.2016r. do wychowawców klas lub świetlicy.

Jan Paweł IIZespół ds. Patrona zachęca, aby w nadchodzącym tygodniu (17-21. 10. 2016 r.) wszystkie klasy przygotowały podczas godziny wychowawczej medale z masy solnej dla Jana Pawła II. Potrzebne będą następujące składniki: 1kg mąki na 1 kg soli oraz woda. Składniki najlepiej jest wymieszać w misce. Ciasto musi się skleić i wyglądać podobnie jak ciasto na pierogi. Można również dodać czerwoną paprykę, kurkumę itp. Prace dzieci zostaną wyeksponowane na szkolnym  korytarzu.

Życzymy miłej zabawy  Zespół ds. Patrona

Zajęcia pozalekcyjnePoniżej przedstawiamy wykaz wszystkich zajeć pozalekcyjnych, na które mogą uczęszczać uczniowie z klas IV - VI w nszaej szkole.

 

 

 

 

 

Konkursy październikoweW październiku uczniowie klas 4-6 będą mieli wiele okazji, aby sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności: