obiadyInformujemy iz sprzedaż obiadów abonamentowych na czerwiec 2017r. odbędzie się według następującego harmonogramu:

Półkolonie letnieW dniach 26.06 – 07.07.2017 r. Szkoła Podstawowa nr 35 im Jana Pawła II w Szczecinie organizuje półkolonie letnie.Zajęcia będą odbywać się w godzinach od 7.00 do 15.30 a koszt udziału w zajęciach półkolonijnych wynosi 320 zł.

ZASADY NABORU

Festyn 2017Juz 10 czerwca po raz 11 odbędzie się na boiskach naszej szkoły coroczny osiedlowy festyn p.n. "Sport i zabawa to wspólna sprawa" organizowany przez Szkołę Podstawową nr 35, Radę Osiedla Szczecin - Niebuszewo oraz Spółdzielnię Mieszkaniową "Wspólny Dom". Wszystkich serdecznie zapraszamy do udziału w naszym przedsięwzięciu.

Obidy w SP 35Informujemy iż warunkiem dokonania zwrotu należności za niespożyty obiad jest zgłoszenie z jednodniowym wyprzedzeniem przewidywanej nieobecności ucznia i rezygnację z korzystania z obiadu/ów.

Świetlica szkolnaFormularz karty zgłoszenia dziecka jest do pobrania w świetlicy, sekretariacie, bądź na stronie internetowej szkoły. Poprawnie wypełniony wniosek (dokładne dane adresowe i kontaktowe, zaświadczenia o zatrudnieniu rodziców należy złożyć w świetlicy klas III-IV  bądź w sekretariacie.) Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, w celu udokumentowania zatrudnienia, mogą przedłożyć wydruk z Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej, który można pobrać ze strony internetowej: ceidg.gov.pl

Informacje o osobie przeprowadzającejUprzejmie informujemy, że w dniu 02.05.2017 nie zapewniamy opieki na przejściu dla pieszych przy ul. Warcisława. Bardzo prosimy Rodziców o zapewnienie dzieciom właściwej opieki w bezpiecznym dotarciu do szkoły i powrocie do domu.

Długi weekend majowySzanowni Państwo,
uprzejmie przypominamy, ze dzień 2.05.2017r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki. Świetlica będzie czynna w godzinach od 7.00 do godz. 17.00. Prosimy o przyprowadzanie dzieci najpóźniej do godziny 9.00. Dyrekcja Szkoły.

obiadyInformujemy iz sprzedaż obiadów abonamentowych na maj 2017r. odbędzie się według następującego harmonogramu: