Osoba przeprowadzająca dzieciW dniach od 26.09.2016 do 30.09.2016 osoba przeprowadzająca dzieci przez jezdnię pełni dyżur w godzinach 7:30  do 16:45 z przerwami w godzinach 10:30 - 11:00 oraz 13:30 - 14:00. Za utrudnienia przepraszamy

Sprzedaż mundurkówInformujemy, że sprzedaż mundurków odbędzie się w dniu 21.09.2016 r. od godz. 8:00 – 17:00 w salce narad.

SepcjaliściPoniżej podajemy godziny pracy szkolnych specjalistów ( pedagoga, logopedy, psychologa ) w Szkole Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2016/2017

Zebrania z rodzicamiSzanowni Państwo, serdecznie zapraszamy  na zebrania rodziców klas II - III, które odbędą się we wtorek 13.09.2016 r. o godz. 17:00. 

Zespół tanecznyZapraszamy serdecznie wszystkie chętne dzieci na przesłuchanie do zespołu ludowego, które odbędzie się 19 września ( poniedziałek) o godz. 15:15 w sali lustrzanej.

Sprzedaż mundurków skzolnychInformujemy iż sprzedaż mundurków szkolnych odbywać się będzie w salce narad w następujacych dniach i godzinach:

  • 13.09.2016r. w godzinach 800 - 1200 oraz po zebraniach z rodzicami
  • 14.09.2016r. - po zebraniach z rodzicami

 

Stypenia szkolnePomoc materialna uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Szczecin przysługuje w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego. Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie przekraczający kwoty 514,00 zł netto) do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, a w szczególności gdy w rodzinie występuje:

zebraniaInformujemy iż nowy rok szkolny rozpocznie się 1 września ( czwartek ). Spotkania z wychowawcami w poszczególnych klasach według poniższego harmonogramu:


Grupy zerowe
0a g. 11.00 , sala 105
0b g. 11.00 , sala 109 (sala zabaw)

Uczniowie klas I- rozpoczynają nowy rok szkolny w auli o godz. 9.30 . Po spotkaniu w auli uczniowie wraz  z wychowawcami udają się do klas.

Klasy II
Klasa II a g. 9.30, sala 2
Klasa II b g. 9.30, sala 1
Klasa II c g. 10.00, sala 1
Klasa II d g.9.30, sala 18
Klasa II e g. 10.00, sala 18
Klasa II f g 10.00, sala 106
Klasa II g g 9.30, sala 19
Klasa II h g. 10.00, sala 2
Klasa II i g. 10.00, sala 19

Klasy III
Klasa III a g. 10, sala 18 w budynku C
Klasa III b g. 9.30, sala 20
Klasa III c g.10.30, sala 18 w budynku C
Klasa III d g. 9.30, sala 12
Klasa III e g. 10.00,sala 12
Klasa III f g. 9.30, sala 8
Klasa III g g. 10.00, sala 8
Klasa III h g. 10.00, sala 2

Uczniowie klas IV - rozpoczynają nowy rok szkolny w auli o godz. 10.30 . Po krótkim spotkaniu z nauczycielami przechodzą wraz z wychowawcami do wyznaczonych gabinetów.
Klasa IV a  sala 9 c
Klasa IV b  sala 1 c
Klasa IV c  sala 3 c
Klasa IV d sala 19 c
Klasa IV e sala 23 c
Klasa IV f sala 11 c

Uczniowie klas V i VI - rozpoczynają nowy rok szkolny spotkaniem z wychowawcami   o godz. 9.30 w wyznaczonych gabinetach
Klasa V a  sala 9 c
Klasa V b  sala 5 c
Klasa V c  sala konferencyjna
Klasa V d sala 2  c
Klasa V e sala 1 c

Klasa VI a sala 11 c
Klasa VI b  sala 4 c
Klasa VI c  czytelnia
Klasa VI d sala 23  c
Klasa VI e sala 10 c