Stypendia szkolneSzanowni Rodzice!

W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia kolejnej edycji pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin informujemy że:

  • termin składania wniosków o przyznanie upływa w dniu 15 września br.
  • osoby zarejestrowane w powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie zamiast zaświadczenia mogą przedstawić oświadczenie ( według wzoru załączonego do wniosku o przyznanie stypendium
  • we wnioskach nie jest wymagana pieczątka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie tak, jak było dotychczas
  • kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium wynosi 514 zł. Na jedną osobę w rodzinie

Wnioski na stypendia są do pobrania w sekretariacie szkoły .

Wypełnione wnioski należy dostarczyć do 15 września do pedagogów szkolnych.

W razie pytań i wątpliwości można się kontaktować z pedagogami szkolnymi pod nr tel. 91 442 24 65 wew. 125