___Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 września zapewniamy opiekę  na przejściu dla pieszych przy ul. Warcisława w godzinach 7:30 do godziny 15:30.


W pozostałych godzinach prosimy Rodziców o zapewnienie dzieciom właściwej opieki w bezpiecznym dotarciu do szkoły i powrocie do domu