Przedszkolaki w Polkim Radiu26 kwietnia 2018r. dzieci z grup zerowych zwiedziły Polskie Radio Szczecin. Przywitała nas dziennikarka Pani Emilia Kujawa, która była naszym przewodnikiem. Pani Emilia zaprowadziła dzieci do pokoi redakcyjnych, potem pokazała studia emisyjne i nagraniowe. Najciekawszym miejscem dla nas był newsroom, pomieszczenie, w którym przygotowuje się wiadomości, reportaże, serwisy. Na zakończenie wycieczki Pani Emilia zaprowadziła nas do sali, w której odbywają się koncerty na żywo. Dzięki Pani Emilii mogliśmy zobaczyć jak wygląda radio „od kuchni”. Dziękujemy!

 

 

 

 

 

Przedszkolaki w Polskim Radiu Przedszkolaki w Polskim Radiu Przedszkolaki w Polskim Radiu