Przedszkole

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie przy ul. Świętoborzyców 40 zaprasza do składania oferet na prowadzenie zajęć muzyczno - ruchowych w oddziałach przedszkolnych w okresie 04.11.2019r. - 31.12.2019r. według następujacego harmonogramu:

 

Sala gimnastyczna SP 35Działając w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (z  późn. zm.: Uchwała Rady Miasta  Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r. i Uchwała Rady Miasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r.)  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie przy ul. Świętoborzyców 40 ogłasza niniejszym przetarg na wynajem następujacych pomieszczeń znajdujących się na terenie  szkoły z przeznaczeniem na prowadzenie działalności edukacyjnej:

wykaz podrecznikowSzkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie, publikuje sprawozdanie finansowe za 2018 rok. Wszystkie pliki sprawozdania, mozna znaleźc poniżej.

Przedszkole

W zwizku z wycofaniem się oferenta, wyłonionym w zapytaniu ofertowym z dnia 30.08.2019r. na prowadzenie zajęć muzyczno - ruchowych w oddziałach przedszkolnych w okresie 01.09.2019r. - 31.12.2019r., Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie przy ul. Świętoborzyców 40 ponownie zaprasza do składania oferet na prowadzenie zajęć muzyczno - ruchowych w oddziałach przedszkolnych w okresie 01.09.2019r. - 31.12.2019r. według następujacego harmonogramu:

 

Sala gimnastyczna SP 35Działając w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (z  późn. zm.: Uchwała Rady Miasta  Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r. i Uchwała Rady Miasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r.)  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie przy ul. Świętoborzyców 40 ogłasza niniejszym przetarg na wynajem następujacych pomieszczeń znajdujących się na terenie  szkoły z przeznaczeniem na prowadzenie działalności edukacyjnej:

Przedszkole Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie przy ul. Świętoborzyców 40 zaprasza do składania oferet na prowadzenie zajęć muzyczno - ruchowych w oddziałach przedszkolnych w okresie 01.09.2019r. - 31.12.2019r. według następujacego harmonogramu:

 

obiadyW wyniku postępowania uzupełniającego w grupie towarowej  mączne produkty garmażeryjne wybrano ofertę firmy:
Przedsiębiorstwo Handlowe Margo Icegastro
Damian Lewandowski
ul. Nadmorska 1J/1B/4,
78-132 Grzybowo