Aktywna TablicaW związku z zapytaniem ofertowym na dostawę, szkolenie i montaż sprzętu TIK w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.dla Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II, informujemy iż zamówienie udzielone zostało następującemu podmiotowi:

 

 

 

MasterEdukacja.pl Łukasz Okoń, ul. Dobrzecka 69, 62-800 Kalisz, za kwotę 13 766,00 zł brutto.