aktywna tablicaW związku z wycofaniem się wybranego oferenta na dostawę, szkolenie i montaż sprzętu TIK w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.dla Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II, informujemy iż zamówienie udzielone zostało nowemu podmiotowi:

 

Grupa MAC S.A.ul. Witosa 76, 25-561 Kielce.