Sala gimnastyczna SP 35Działając w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (z  późn. zm.: Uchwała Rady Miasta  Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r. i Uchwała Rady Miasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r.)  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie przy ul. Świętoborzyców 40 ogłasza niniejszym przetarg na wynajem następujacych pomieszczeń znajdujących się na terenie  szkoły z przeznaczeniem na prowadzenie działalności edukacyjnej:

 

 • auli szkolnej o pow. 269,79 m², w następujących dniach tygodnia:
  wtorki w godz. 20:00 - 21:00
  czwartki w godz. 20:00 - 21:00
  piątki w godz. 20:00 - 21:00
 • sali lustrzanej o pow. 89,04m2 w następujących dniach tygodnia:
  poniedziałki w godz. 19:15 - 21:00
  wtorki w godz. 16:30 - 21:00
  środy w godz. 19:15 - 21:00
  czwartki w godz. 16:30 - 21:00
  piątki w godz. 16:30 - 21:00
 • sal lekcyjnych  o pow. od 54 m² do 70 m² w następujących dniach tygodnia:
  od poniedziałku do piątku w godz. 16:30 - 20:00 / uwarunkowane od dostępności sal lekcyjnych /
 • sali gimnastycznej o pow. 1365,20 m² w następujących dniach tygodnia:
  piątki w godz. 20:00- 21:30 - 3 sektory sali gimanstycznej - cała hala ( dopuszcza się wynajem jednego sektora 1/3 całej hali ),

 Pomieszczenia wynajmuje się wraz z prawem do wspólnego użytkowania sanitariatów, wody i energii.  

Warunki przetargu:

 1. oferta winna zostać złożona w formie elektronicznej na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dopuszcza się również złożenie ofert w formie papierowej w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30
 2. termin składania ofert – do dnia 4.10.2018r. ( czwartek )
 3. Informacji dotyczących potrzeb i możliwości funkcjonalnych udziela  Marek Żukowski - kierownik obiektów sportowych pod numerem  telefonu  91 44 22 465 wew. 115 lub w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Pomieszczenia do wynajęcia można obejrzeć do dnia 4.10.2018r. po wcześniejszym uzgodnieniu, tel.kontaktowy  91 44 22 465 wew. 115 lub w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Minimalna cena wynajmu jedną godzinę lekcyjną ( 45 minut ) wynosi:
  a) aula szkolna - kwota 25,00 zł netto (dwadzieścia pięć złotych)  (w/w cena nie dotyczy okazjonalnych i  „jednodniowych” wynajmów),
  b) sala lustrzana -  kwota 25,00 zł netto (dwadzieścia pięć złotych)  (w/w cena nie dotyczy okazjonalnych i  „jednodniowych” wynajmów),
  b) sale lekcyjne -  kwota 20,00 zł netto (dwadzieścia złotych)  (w/w cena nie dotyczy okazjonalnych i  „jednodniowych” wynajmów),
  c) sala sportowa – kwota wynajęcia 1 sektora wynosi 35,00 zł netto. (w/w cena nie dotyczy okazjonalnych i  „jednodniowych” wynajmów). koszt wynajęcia całej sali gimanstczynej wynosi 105 zł netto
 6. Wynajem pomieszczeń może nastąpić w celu prowadzenia działalności gospodarczej nie mającej negatywnego wpływu na działanie Szkoły,
 7. do oferty winno zostać załączone: 
  - wypełniony formularz oferty ( załącznik do ogłoszenia ),
  - kserokopie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z rejestru KRS, 
  - kserokopie decyzji  o nadaniu nr NIP i REGON,
  - kserokopia dowodu osobistego ( w przypadku wynajmu osób fizycznych )
 8. kryterium wyboru oferty stanowić będzie:
  - zaproponowana najwyższa godzinowa wysokość czynszu za wynajem w/w pomieszczeń
  - rodzaj prowadzonej działalności w wynajmowanym pomieszczeniu

Do czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.  Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z tekstem umowy najmu, który nie podlega negocjacjom.

Podmiot lub osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie. Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony maksymalnie do 3 lat.  

Wynajmującemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy zaoferowali tę samą cenę

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienie przetargu w całości lub w części bez podania przyczyn.

Załączniki do zapytania przetargowego: