Przedszkole Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie przy ul. Świętoborzyców 40 zaprasza do składania oferet na prowadzenie zajęć muzyczno - ruchowych w oddziałach przedszkolnych w okresie 01.09.2019r. - 31.12.2019r. według następujacego harmonogramu:

 

 • środy - w godz. 10:15 - 10:30 - jedna grupa 3 - 4- latków; 10:30 - 11:00 - jedna grupa 4-5 latków, 11:00 - 12:00 - dwie grupy 6 - latków
 • piątki - w godz. 9:00 - 10:00 - dwie grupy klas 0, 10:00 - 10:30 - jedna grupa 4-5 - latków, 10:30 - 10:45 - jedna grupa 3-4 - latków

Warunki przetargu:

 1. oferta winna zostać złożona w formie elektronicznej na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dopuszcza się również złożenie ofert w formie papierowej w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30
 2. termin składania ofert – do dnia 6.09.2019r. ( piątek )
 3. Informacji udziela  sekretariat Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II nr telefonu  91 44 22 465 lub w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Kryterium wyboru oferty stanowić będzie:
  - zaproponowana cena za godzinę zajęć
  - kwalifikacje i doświadczenie prowadzących
 5. Do oferty należy dołączyć:
  - zaświadczenie o niekaralności osób prowadzących
  - dokument potwierdzajacy kwalifikacje pedagogiczne do pracy w oddziałąch przedszkolnych

 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienie postępowania w całości lub w części bez podania przyczyn.