Wymiana pustaków szklanychSzkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie zaprosza do złożenia oferty na roboty budowlane o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. Zm ).

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II ul. Świętobrozyców 40, 71-665 Szczecin
tel./fax  91 44 22 465 , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wymiana jednego segmentu pustaków szklanych zamontowanych na ścianie frontowej od strony parkingu przed halą sportową Szkoły Podstawowej nr 35 w Szczecinie.

Sala gimnastyczna SP 35 w Szczecinie Działając w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (z  późn. zm.: Uchwała Rady Miasta  Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r. i Uchwała Rady Miasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r.)  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie przy ul. Świętoborzyców 40 ogłasza niniejszym przetarg na wynajem następujacych pomieszczeń:

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowegoSzkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie informuje, że ogłoszenie wyboru oferenta na poniższe grupy towarowe w roku 2015 nastąpiło 30.12.2014 o godzinie 9:00. Podmioty, które zostały wybrane, zostały powiadomione telefonicznie lub mailem, w zależności od podanych przez oferentów dróg komunikacji. Zamawiający udzielił zamówienia wykonawcy, którego oferta była najkorzystniejsza cenowo.

Aula szkolna SP 35 w SzczecinieDziałając w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (z  późn. zm.: Uchwała Rady Miasta  Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r. i Uchwała Rady Miasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r.)  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie przy ul. Świętoborzyców 40 ogłasza niniejszym przetarg na wynajem następujacych pomieszczeń:

Przetarg na artykuły spożywczeSzkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie zaprasza do składania ofert na następujące artykuły żywnościowe:

Wymiana pustaków szklanychZaproszenie do złożenia oferty na roboty budowlane o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. Zm ).

Prace remontoweInformuję, iż w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na: robotę budowlaną polegającą na przebudowie pomieszczeń sanitarnych 20 i 21 wraz z wymianą grzejników w remontowanych pomieszczeniach, wymianą pionów zimnej i ciepłej wody i cyrkulacji i podłączeniem jej do instalacji w podpiwniczeniu budynku, wymianą kanalizacji i podłączeniem jej do kondygnacji niższej w budynku C Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II ul. Świętoborzyców 40 71-665 Szczecin prowadzonego w trybie zapytania ofertowego dla zamówienia do 30.000,00 euro został wyłoniony wykonawca. Podmiotem realizującym zadanie będzie: