Prace remontoweInformuję, iż w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na: robotę budowlaną polegającą na przebudowie pomieszczeń sanitarnych 20 i 21 wraz z wymianą grzejników w remontowanych pomieszczeniach, wymianą pionów zimnej i ciepłej wody i cyrkulacji i podłączeniem jej do instalacji w podpiwniczeniu budynku, wymianą kanalizacji i podłączeniem jej do kondygnacji niższej w budynku C Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II ul. Świętoborzyców 40 71-665 Szczecin prowadzonego w trybie zapytania ofertowego dla zamówienia do 30.000,00 euro został wyłoniony wykonawca. Podmiotem realizującym zadanie będzie:

 

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "UNIT" Sławomir Janusz Lewicki ul. Bogusława 20a/1 70-246 Szczecin