Wymiana pustaków szklanychSzkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie zaprosza do złożenia oferty na roboty budowlane o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. Zm ).

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II ul. Świętobrozyców 40, 71-665 Szczecin
tel./fax  91 44 22 465 , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wymiana jednego segmentu pustaków szklanych zamontowanych na ścianie frontowej od strony parkingu przed halą sportową Szkoły Podstawowej nr 35 w Szczecinie.

Termin realizacji zamówienia: do 30 dni od dnia podpisania umowy/zamówienia.

II PROCEDURA
1. Tryb udzielania zamówienia: zapytanie ofertowe poniżej 30 000 euro.
2. Kryteria oceny ofert:  cena.

III INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Termin składania ofert: 17.07.2015r. do godz.12:00
  • Miejsce składania ofert: oferty prosimy składać wyłącznie w formie elektronicznej na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
  • Informacje dotyczące zamówienia można uzyskać u P. Marka Żukowskiego pod nr tel. 91 44 22 465 w. 115 lub elektronicznie pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

IV ZAWARTOŚĆ OFERTY

  1. kosztorys ofertowy uproszczony
  2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24. ust.1 pkt. 2 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6  miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie  art. 24 ust. 1 pkt.2  Ustawy

Pliki do pobrania: