SchodyDyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 unieważnia postępowanie mające wyłonić wykonawce robót w ramach zadania: „Przebudowa i remont schodów zewnętrznych wraz z wykonaniem podjazdu dla wózków na terenie Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II ul. Świętoborzyców 40 71-665 Szczecin” do budynku A1 od strony budynku B.”