Mięso i produkty mięsneW dniu 27.12.2013 r. w sali narad Szkoły Podstawowej nr 35 odbyło się posiedzenie komisji, której celem było zakończenie badania ofert i wybór najkorzystniejszej oferty. Komisja zakończyła badanie trzech ofert:

 

  1. „MADAR” Dariusz Wartal ul. Autostrada Poznańska  1; 71-001 Szczecin. - Oferta z ceną umowną brutto: 132.687,50 zł.
  2. Hurtownia Wielobranżowa „Rojan” s.j  J.Patruś R. Rąbczyński; Ząbrowo 30; 78-120 Gościno - Oferta z ceną umowną brutto: 131.700,95 zł.
  3. „Byk” s.j  Dariusz Osiniak, Jacek Malinowski ul. Welecka 38, Mierzyn , 72-006 Szczecin. - Oferta z ceną umowną brutto: 141.556,20 zł.

Przy kryterium 100% cena jako najkorzystniejszą wybrano ofertę - Hurtowni Wielobranżowej „Rojan” s.j. J.Patruś R. Rąbczyński; Ząbrowo 30; 78-120 Gościno z ceną umowną brutto: 131.700,95 zł.

Na posiedzeniu komisji, przy wyborze najkorzystniejszej oferty obecni byli: mgr inż. Jolanta Polińska, mgr Grzegorz Olkowski, mgr Irena Bartczak, Dorota Kwasik, Krystyna Łabenda, Teresa Adamiak