Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Dostawę warzyw i owoców świeżych oraz kiszonek do
stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie ul. Świętoborzyców 40 71-665 Szczecin Numer ogłoszenia: 3006 - 2014;