Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie

Skład Prezydium Rady Rodziców

Przewodniczący Rady Rodziców – Tomasz Majewski
Sekretarz Rady Rodziców – Dominik Wiktorowicz
Skarbnik Rady Rodziców- Beata Andrzejewska
Wiceprzewodnicząca – Emila Bubacz (odpowiedzialna za oddział przedszkolny oraz klasy 1-3)
Wiceprzewodnicząca – Katarzyna Pietraszuk (odpowiedzialna za klasy 4-8)

Dane kontaktowe Rady Rodziców

e-mail: radarodzicow@sp35.szczecin.pl
nr rachunku bankowego:68 1320 1830 7800 0195 2000 0001