Nabór 2014Ponizej mozna pobrać informator dla rodziców odnośnie przebiegu procesu rekrutacji do szkół w Gminie Miasto Szczeicn przygotowany przez Urząd Miasta w Szczecinie.

Nabór do Szkoły Podstawowej 2014Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu.
Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej,  której ustalono obwód, dzieci  zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się na podstawie zgłoszenia ich rodziców.
Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.
W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę określone kryteria.

Nabór do gimanzjów 2014Szóstoklasisto! W bieżącym roku szkolnym kończysz szkołę podstawową i dalszą naukę kontynuować będziesz w gimnazjum, do którego nabór odbywać się będzie metodą elektroniczną.

Nabórdo przedszkola 2014Kryteria,  terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego oddziału przedszkolnego  na rok szkolny 2014/2015  - Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz. 2572 z późn. zm.).