Półkolonie zimoweSzanowni Państwo,
W dniach 13.02 – 22.02. 2017 r. Szkoła Podstawowa nr 35 im Jana Pawła II w Szczecinie organizuje półkolonie zimowe.
Zajęcia będą odbywać się w godzinach od 7.00 do 15.30,   a koszt udziału w zajęciach półkolonijnych wynosi 230 zł.

ZASADY NABORU

 1. W dniach 10 – 12 stycznia 2017 r. wnioski w wersji papierowej  pobierają w sekretariacie i składają wypełnione  (wraz  z wymaganą opłatą) rodzice uczniów oddziałów „ 0 „ i klas I.
 2. W dniach 13 – 17 stycznia 2017 r. od godz. 10.00 rozpocznie się nabór elektroniczny dla uczniów pozostałych klas.

KRYTERIA NABORU

 1. Złożenie w podanym terminie poprawnie wypełnionego wniosku tradycyjnego (wraz z opłatą)           przez rodziców dzieci  z oddziałów „0„  i klas I;
 2. Złożenie w podanym terminie poprawnie wypełnionego wniosku elektronicznego przez rodziców uczniów z klas II – VI (opłata po opublikowaniu listy przyjętych uczniów);
 3. Priorytety uwzględniane przy naborze uczestników półkolonii:
  1. zgłoszenie udziału dziecka w półkoloniach w badaniu ankietowym przeprowadzonym w listopadzie 2016 r.;
  2. wiek dziecka 6 i 7 lat (pakiet „mały uczeń – Pierwsza klasa”);
  3. sytuacja rodzinna:
   • rodzeństwo dzieci z punktu b),
   • rodzina wielodzietna,
   • rodzice pracujący.