Ogłoszenia Rady Rodziców
 / Za treść ogłoszeń publikowanych w zakładce Rady Rodziców odpowiedzialność ponosi Prezydium Rady Rodziców /

mundurekLista uczniów, którzy złożyli zamówienie na mundurek  i oczekują na dostarczenie zamówionego rozmiaru, znajduje się w głównym sekretariacie szkoły.

rada rodzicowSzanowni Rodzice,
Uprzejmie informujemy, że w dniu  6 listopada 2017 r. w poniedziałek o godz. 17.00 w auli SP 35 odbędzie się zebranie Rady Rodziców. Zebranie będzie  miało charakter otwarty, stąd do udziału w nim  zapraszamy nie tylko trójki klasowe, ale wszystkich zainteresowanych Rodziców lub Opiekunów prawnych dzieci z naszej szkoły.


Celem zebrania jest:

  1. Zapoznanie się z sugestiami i opiniami trójek klasowych lub poszczególnych Rodziców/Opiekunów na temat działania Rady Rodziców w naszej szkole.  
  2. Uchwalenie nowego Regulaminu Rady Rodziców – porządkującego zasady gromadzenia i wydatkowania środków finansowych oraz zasady i tryb pracy Rady, zgodnie z wymogami nowego Prawa oświatowego. (Projekt Regulaminu zostanie przekazany Państwu w ciągu kilku najbliższych dni, tak aby każdy mógł zapoznać się z jego treścią i zgłosić swoje uwagi.)
  3. Przeprowadzenie uzupełniających wyborów do prezydium po rezygnacji p. Moniki Nadolnej i p. Piotra Kokosińskiego  wraz z rozdzieleniem zadań pomiędzy poszczególnych członków, którzy zdecydują się wesprzeć Radę swoją pracą społeczną wykonywaną na rzecz wszystkich dzieci i szkoły.  

Tomasz Majewski

Składki na Radę RodzicówDzień 31.10.2016r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, dlatego w dniu tym nie będą zbierane pieniądze przez skarbnika Rady Rodziców. W  związku z tym, ostateczny termin wpłat składek dla klas chcących uzyskać regulaminowy zwrot został przedłużony do dnia  02.11.2016 r.  W tym dniu skarbnik będzie przyjmował pieniądze wg normalnego grafiku tj. w godzinach 12:35 – 13:00  oraz  15:45 – 16:00

rada rodzicowInformujemy, iż wysokość składek na Radę Rodziców nie uległa zmianie w stosunku do lat ubiegłych i wynosi:

Szafki szkolneZapraszamy uczniów wraz z rodzicem na spotkanie w auli szkolnej w dniu  21.10.2016r. (piątek) o godz.17:00. Spotkanie dotyczyć będzie przekazania szafek w użytkowanie uczniom, których rodzice dokonali wpłaty.

 

rada rodzicowSkład Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie na rok szkolny 2017/2018