Ogłoszenia Rady RodzicówRada Rodziców ustaliła na rok szkolny 2015/2016 składkę roczną w wysokości:

  • 90 zł dla rodziców, których do szkoły uczęszcza jedno dziecko
  • 70 zł od dziecka dla rodziców, których do szkoły uczęszcza dwoje dzieci
  • 50 zł od dziecka dla rodziców, których do szkoły uczęszcza troje dzieci
  • rodzice, których do szkoły uczęszcza czworo lub więcej dzieci są z opłacenia składki zwolnieni

Składka na Radę Rodziców jest nieobowiązkowa, ale  jeśli zależy nam na organizowaniu atrakcji dla naszych dzieci, potrzebujemy środków na ich przygotowanie. Rada Rodziców corocznie współorganizuje następujące imprezy: bogatą loterię fantową podczas festynu, bal karnawałowy, dyskoteki, mikołajki oraz sponsoruje zakup medali, pucharów i nagród dla sportowców, odznak, statuetek  i książek dla dzieci uczestniczących w konkursach i wyróżnionych w klasyfikacji.

Informujemy również iż klasy, w których do końca października liczba wpłat będzie równa bądź przekroczy 90% liczby uczniów klasy, otrzymają zwrot w wysokości 20% wartości wpłaconych składek do dyspozycji klasy.
Rodziców prosimy o przekazywanie składek skarbnikom klas, do których chodzą dzieci, a skarbników prosimy o przekazywanie składek wyłącznie wpłatą bądź przelewem na konto Rady Rodziców. Jednocześnie prosimy o dostarczenie list wpłat do sekretariatu szkoły.


Prosimy rodziców o niedokonywanie wpłat bezpośrednio na konto Rady Rodziców, gdyż może to znacznie utrudnić nam rejestrację wpłat.

Przekazanie wpłat na Radę Rodziców przez skarbników klas można dokonywać osobiście u skarbnika Rady Rodziców - Pani Agnieszki Suwały. Skarbnik dostępny jest w szkole przy sekretariacie wg. poniższego harmonogramu:

poniedziałek, wtorek środa czwartek piątek
godz. 7:45 - 8:00 godz. 9:45 - 10:30 godz. 11:50 - 12:05 godz. 7:45 - 8:00
godz. 12:30 - 12:50 godz. 11:50 - 12:05 godz. 16:00 - 16:20 godz. 11:20 - 11:30
  godz. 16:00 - 16:20