rada rodzicowRada Rodziców ustaliła na rok szkolny 2016/2017 składkę roczną w wysokości:

  • 100 zł    dla rodziców, których do szkoły uczęszcza jedno dziecko
  • 80 zł    od dziecka dla rodziców, których do szkoły uczęszcza dwoje dzieci
  • 60 zł    od dziecka dla rodziców, których do szkoły uczęszcza troje dzieci
  • rodzice, których do szkoły uczęszcza czworo lub więcej dzieci są z opłacenia składki zwolnieni

Powyższe kwoty zawierają dodatkową składkę w wysokości 10 zł na książki do biblioteki szkolnej w celu uzupełnienia i odnowienia jej zasobów.
Jednocześnie pragniemy poinformować, iż Rada Rodziców uchwaliła tzw. Budżet Uczniowski w wysokości 5÷10% wartości wpływów ze składek. We współpracy z Samorządem Uczniowskim zostanie przeprowadzone głosowanie na najciekawsze projekty zgłoszone przez uczniów szkoły w celu ich późniejszej realizacji.


Składka na Radę Rodziców jest nieobowiązkowa, ale  jeśli zależy nam na organizowaniu atrakcji dla naszych dzieci, potrzebujemy środków na ich przygotowanie. Rada Rodziców corocznie współorganizuje następujące imprezy: Pasowanie dla klas I, Mikołaj, Festiwal Piosenki Bożonarodzeniowej, Iskierkowy Festiwal Talentów, Mam Talent, festyn, dyskoteki, Eko Śniadanko, wydarzenia sportowe (sponsoruje zakup medali, pucharów i nagród dla sportowców oraz dofinansowuje wyjazdy na zawody), konkursy szkolne oraz nagrody na zakończenie semestru i roku szkolnego ( dyplomy, odznaki, statuetki i książki ).

Informujemy również iż klasy, w których do końca października liczba wpłat będzie równa bądź przekroczy 90% liczby uczniów klasy, otrzymają zwrot w wysokości 20% wartości wpłaconych  składek do dyspozycji klasy. W owym zwrocie uwzględniona zostanie wartość składki z wyłączeniem kwoty przeznaczonej na zakup książek do biblioteki.

Rodziców prosimy o przekazywanie składek skarbnikom klas, do których chodzą dzieci, a skarbników prosimy o przekazywanie składek wpłatą bądź przelewem na konto Rady Rodziców. Jednocześnie prosimy o dostarczenie list wpłat do sekretariatu szkoły.
Prosimy rodziców o niedokonywanie wpłat bezpośrednio na konto Rady Rodziców,gdyż może to znacznie utrudnić nam rejestrację wpłat.

Przekazanie wpłat na Radę Rodziców przez skarbników klas można dokonywać osobiście  u skarbnika Prezydium Rady Rodziców - Pani Agnieszki Suwały. Skarbnik dostępny jest w szkole przy sekretariacie wg poniższego harmonogramu:        

poniedziałek wtorek środa, piątek czwartek
godz. 7:45 - 8:20 godz. 7:45 - 8:20 godz. 12:35 - 13:00 godz. 7:45 - 8:20
godz. 12:20 - 12:50 godz. 12:20 - 12:50 godz. 15:45 - 16:00 godz. 12:20 - 12:50
godz. 15:15 - 16:00     godz. 14:40 - 15:20