Ogłoszenia Rady RodzicówZe względu na fakt, iż nie wszyscy zainteresowani rodzice zdążyli dokonać zgłoszenia i wpłaty na szafkę, wyznaczamy dodatkowy, ostateczny termin na: 21.09.2016r. (środa)  w godz. 16:00 – 16:30

Wpłaty będziemy przyjmować w holu przy sekretariacie.