Ogłoszenia Rady Rodziców
 / Za treść ogłoszeń publikowanych w zakładce Rady Rodziców odpowiedzialność ponosi Prezydium Rady Rodziców /

Ogłoszenia Rady RodzicówZe względu na fakt, iż nie wszyscy zainteresowani rodzice zdążyli dokonać zgłoszenia i wpłaty na szafkę, wyznaczamy dodatkowy, ostateczny termin na: 21.09.2016r. (środa)  w godz. 16:00 – 16:30

Wpłaty będziemy przyjmować w holu przy sekretariacie.


rada rodzicowRada Rodziców ustaliła na rok szkolny 2016/2017 składkę roczną w wysokości:

  • 100 zł    dla rodziców, których do szkoły uczęszcza jedno dziecko
  • 80 zł    od dziecka dla rodziców, których do szkoły uczęszcza dwoje dzieci
  • 60 zł    od dziecka dla rodziców, których do szkoły uczęszcza troje dzieci
  • rodzice, których do szkoły uczęszcza czworo lub więcej dzieci są z opłacenia składki zwolnieni

Powyższe kwoty zawierają dodatkową składkę w wysokości 10 zł na książki do biblioteki szkolnej w celu uzupełnienia i odnowienia jej zasobów.
Jednocześnie pragniemy poinformować, iż Rada Rodziców uchwaliła tzw. Budżet Uczniowski w wysokości 5÷10% wartości wpływów ze składek. We współpracy z Samorządem Uczniowskim zostanie przeprowadzone głosowanie na najciekawsze projekty zgłoszone przez uczniów szkoły w celu ich późniejszej realizacji.

Ogłoszenia Rady RodzicówRada Rodziców ustaliła na rok szkolny 2015/2016 składkę roczną w wysokości: