Rekrutacja 2018/19Szanowni Państwo od 12 marca 2018 r. do 29 marca 2018 r.  zostanie przeprowadzona elektroniczna rekrutacja do klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 35. Nabór odbywać się będzie drogą elektroniczną na stronie internetowej
https://nabor.pcss.pl/szczecin/

 

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO:

 • Proszę wejść na stronę http://nabor.pcss.pl/szczecin
 • stworzyć listę preferencji placówek,
 • wypełnić pozostałe pola formularza,
 • proszę wydrukować wypełniony formularz, własnoręcznie podpisać, dołączyć do formularza stosowne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów ministerialnych i określonych przez organ prowadzący,
 • proszę zanieść formularz wyłącznie do przedszkola lub szkoły pierwszego wyboru,
 • po wypełnieniu wniosku drogą elektroniczną, każdy rodzic/prawny opiekun otrzyma numer PIN, dzięki któremu będzie mógł sprawdzić, czy jego dziecko otrzymało miejsce w wybranym przez siebie przedszkolu lub szkole.

WAŻNE TERMINY

 • 12.03.2018 r. (poniedziałek) - 29.03.2018r. (piątek) - Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z wymaganymi dokumentami.
  UWAGA WNIOSKI O PRZYJĘCIE DO KLASY SPORTOWEJ NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE 12.03.2018 (poniedziałek) - 16.03.2018 (piątek)
 • 20.03.2018 r. (wtorek) - lub 22.03.2018 r. (czwartek) w godz. 16:30-18:30 - Obowiązkowa próba sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy I sportowej - gimnastyka artystyczna dziewcząt i gimnastyka sportowa chłopców.
 • 23.03.2018 r. godz. 12:00 gimnastyka artystyczna dziewcząt i gimnastyka sportowa chłopców. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.
 • 16.04.2018 r. godz. 12:00 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 • 16.04-19.04.2018 r. do godz.15:00 Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia.
 • 23.04.2018 r. (poniedziałek), g.12:00 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.