Rekrutacja 2018/19Informacje na temat rekrutacji do klasy pierwszej sportowej o profilu gimastyka artystyczna dziewcząt i gimnastyka sportowa chłopców w Szkole Podstawowej nr 35 w Szczecinie


Nabór do klasy sportowej jest naborem otwartym. O przyjęcie do klasy sportowej mogą ubiegać się kandydaci z obwodu i poza obwodu szkoły.

Termin składania wniosków do klasy pierwszej sportowej
12 marca 2018 r.(poniedziałek) – 16 marca 2018 r. (piątek)
 
Obowiązkowa próba sprawności fizycznej
I termin 20.03.2018 r. (wtorek) godz. 16:30-18:30
II termin 22.03.2018 r. (czwartek) godz. 16:30-18:30