Rekrutacja 2018/19Szanowni Państwo od 12 marca 2018 r. do 28 marca 2018 r.  zostanie przeprowadzona elektroniczna rekrutacja do oddziałów przedszkolnych ( dzieci 6- letnie) w Szkole Podstawowej nr 35. Nabór odbywać się będzie drogą elektroniczną na stronie internetowej
https://nabor.pcss.pl/szczecin

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO:

  • Proszę otworzyć stronę http://nabor.pcss.pl/szczecin
  • stworzyć listę preferencji placówek,
  • wypełnić pozostałe pola formularza,
  • proszę wydrukować wypełniony formularz, własnoręcznie podpisać, dołączyć do formularza stosowne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów ministerialnych i określonych przez organ prowadzący,
  • proszę zanieść formularz wyłącznie do przedszkola ,
  • po wypełnieniu wniosku drogą elektroniczną, każdy rodzic/prawny opiekun otrzyma numer PIN, dzięki któremu będzie mógł sprawdzić, czy jego dziecko otrzymało miejsce w wybranym przez siebie przedszkolu .

WAŻNE TERMINY

  • 12.03.2018 r. (poniedziałek) - 28.03.2018r. (piątek) - Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola ( 6- latki) oraz dokumentów potwierdzających warunki lub kryteria spełniane przez kandydata.
  • 20.04.2018 r. godz. 15:00 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
  • 23.04.2018 – 26.04.2018  Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia.
  • 27.04.2018 r. (poniedziałek), g.15:00 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Prosimy również o zapoznanie się z kryteriami branymi pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej na rok szkolny 2018/2019